Aarhus Universitets segl

Januar 2018

Månedens billede (147)

 

I anledning af nytåret - og for med en omgang lydløst fyrværkeri at markere, at vi nu er nået til Nyt fra Universitetshistorien nr. 150 - har vi valgt hosstående foto på trods af, at vi intet har at sige om dét, men i stedet spørger os selv, hvad baggrunden for oprettelsen af Nyt fra Universitetshistorien i sommeren 2005 egentlig var, og hvad formålet med dette 'nyhedsbrev' var og er.

En illustreret linksamling

Om baggrunden er der det at sige, at i og med, at der indsamledes materiale, som alligevel løbende registreredes og/eller på anden måde blev genstand for omtale på den dengang nyligt etablerede universitetshistoriske hjemmeside, kunne vi lige så godt - i form af en illustreret linksamling, så at sige - hver måned samle nogle udvalgte emner, så det var muligt for interesserede at konsultere denne oversigt, som vi samtidig selv kunne sende pr. mail til eventuelt interesserede.

Billeder af effekter - og af studiegæster

Det har også spillet en rolle, at der i 2005 var blevet anskaffet et digitalt kamera, så hjemmesiden kunne præsentere billeder af nyerhvervede effekter af den type, som ikke bare kan proppes i en scanner - en universitetshistorisk skrivemaskine, for eksempel.

Desuden opstod der en tradition for - når forholdene har været til det - at forevige studiegæster og dermed også løbende kunne dokumentere den side af arbejdet i Nyt fra Universitetshistorien.

I begyndelsen var der kun et beskedent antal aktivt interesserede læsere. Det drejede sig primært om medarbejdere, der beskæftigede sig med journalistik og kommunikation, men gennem årene steg antallet af medarbejdere, der gerne ville orienteres om det universitetshistoriske arbejde, og gennem en periode blev emner fra Nyt fra Universitetshistorien en gang imellem taget op og bredt videre ud via bl.a. AU's Newsroom og de skiftende universitetsaviser. Det drejede sig især om omtale af mærkedage.

Flere abonnenter - også eksterne

Det var imidlertid først, da redaktionen af alumnenyhedsbrevet i januar 2016 opfordrede sine læsere til at få leveret Nyt fra Universitetshistorien i brevkassen hver måned, at antallet af interesserede - 'abonnenter' - steg mærkbart, og til forskel fra tidligere kom der nu ganske mange eksterne læsere til.

Nyt fra Universitetshistorien tjener flere formål, nemlig dels at rapportere om sider af det universitetshistoriske arbejde, som udføres, dels at udbrede kendskabet til Aarhus Universitets historie.

At Nyt fra Universitetshistorien faktisk læses, fremgår af de mange kommentarer til indholdet, som vi modtager, og tak for det!