Aarhus Universitets segl

Juli-august 2019

Månedens billede (165)

Hvad målet var for Teologisk Forenings sommerudflugt anno 1947, ved vi ikke, men den blev naturligvis foretaget på cykel.

Forrest til venstre ses professor Johannes Munck (1904-1965) og forrest til højre professor K.E. Løgstrup (1905-1981). Herren bagest til venstre er muligvis professor Erling Hammershaimb (1904-1994).

Johannes Munck var allerede i 1938 blevet ansat under Det Humanistiske Fakultet som professor i nytestamentlig eksegese - fire år før oprettelsen i 1942 af Det Teologiske Fakultet - og K.E. Løgstrup var blevet ansat i 1943 som professor i systematisk teologi.

Erling Hammershaimb var i 1942 blevet ansat som docent i gammeltestatmentlig eksegese, og var i 1945 blevet professor i dette fag.

Nogle år tidligere havde målet for Teologisk Forenings sommerudflugt været Øm Kloster. Ud over besøg på en af oplandets seværdigheder var det i de første år kutyme også at besøge en nærliggende præstegård.