Aarhus Universitets segl

Marts 2009

Månedens billede (42)  

Frederik Lausen (1866-1959) var direktør for Aarhus Oliefabrik Akts. fra 1892 til 1926 og en af universitetssagens store forkæmpere og betydeligste donatorer. (Foto M.A. Caprani).

Direktør Lausen finansierede allerede i 1919 indkøb i udlandet af naturvidenskabelige præparater til et kommende naturhistorisk museum i Århus. Begrundelsen herfor var, at et sådant museum ville udgøre et trin hen mod et naturvidenskabeligt fakultet. (Naturhistorisk Museum blev oprettet 1921 og fik lokaler i Læssøesgades Skole, indtil museets nuværende bygning blev indviet i 1941).

Lausen var naturligvis med ved det store møde om universitetssagen, som fandt sted i Århus på en isnende kold 1. marts 1919. Mødet blev skelsættende, fordi det var her, man nedsatte det jyske udvalg, som på fælles jysk grundlag kæmpede for oprettelsen af et universitet i Jylland, og som formåede at få Undervisningsministeriet til at nedsætte en betænkningskommission til at behandle spørgsmålet. 

Direktør Lausen blev medlem af denne kommission, og sammen med professor Erik Arup skrev han afsnittet i betænkningen om det såkaldte erhvervsfakultet.

Lausen havde svært ved at skjule sin skuffelse, da man i 1928 - af strategiske årsager og for overhovedet at komme i gang - valgte at begynde med humanistiske fag. På det tidspunkt havde han trukket sig tilbage til sit nyopførte gods på grænsen mellem Midt- og Vestjylland, hvor han havde slået sig på kartoffelavl i stor stil.

Det socialdemokratiske folketingsmedlem fra Århus, Axel Sneum, sagde om Frederik Lausen , at han mere end nogen anden havde medvirket til, "at det store Erhvervslivs Folk [...] efterhaanden fik Interesse for det jydske Universitetsarbejde".

Da man i en afgørende fase af indsamlingen af midler til opførelsen af Aarhus Universitets første bygning så, at det kunne komme til at knibe, forbarmede Lausen sig og donerede endnu en gang et betydeligt beløb, som sikrede, at sagen kunne gennemføres.

   

 

Dette eksemplar af publikationen med referater af talerne ved det skelsættende universitetsmøde 1. marts 1919 har tilhørt direktør Frederik Lausen. (Universitetshistorisk Udvalgs arkiv).