Aarhus Universitets segl

Erik Arup (1876-1951)

Professor Erik Arup. Foto i Videnskabernes Selskabs arkiv.

Erik Arup beklædte gennem en menneskealder (1916-1946) et professorat i historie ved Københavns Universitet. Han havde i 1920'erne et bedre blik end de fleste af sine kolleger for de muligheder, som oprettelsen af et universitet i Århus ville frembyde - ikke blot for Århus, men for hele landet og såmænd også for Københavns Universitet, der netop da var ved at sprænges af pladsmangel.

I 1927 var han ophavsmand til det forslag om en konkret fremgangsmåde, som de århusianske universitetsforkæmpere faktisk benyttede sig af, da de tog beslutningen om at oprette et universitet på privat basis.

Erik Arups forslag, der i og for sig var ganske simpelt, udsprang af - og var tilpasset - en situation, hvor staten ikke ville punge ud til oprettelsen af et nyt universitet i Jylland, selv om en kommission nedsat af undervisningsministeriet et par år forinden havde peget på Århus som den bedst egnede til formålet af de jyske byer (- også Viborg, Sønderborg og Kolding havde været inde i billedet).

Erik Arup udfoldede - sammen med en anden københavnsk professor, Knud Faber - i hovedstaden et stort arbejde for at skabe velvilje over for tanken om et universitet i Århus, og de leverede begge en omfattende rådgivning til universitetsforkæmperne i Århus.