Aarhus Universitets segl

Marts 2010

Månedens billede (53)

Den 25. februar 1935 var der rejsegilde på det første kollegium i Universitetsparken i Århus. I 2010 er det med andre ord 75 år siden, at  Kollegium 1 blev opført. Udklippet stammer fra Aarhus Amtstidende 26. februar 1935.

Ved rejsegildet 25. februar 1935 på det første studenterkollegium i Universitetsparken ses fra venstre professor Franz Blatt, overretssagfører Andreas Christensen, professor Andreas Blinkenberg og rektor, professor Ernst Frandsen, ingeniør John Wied, landsretssagfører og formand for universitetsbestyrelsen C. Holst-Knudsen, bankdirektør Niels Jensen og arkitekt C.F. Møller. Blandt Universitetets fædre havde der været enighed om, at man i Århus skulle arbejde hen imod en form for kollegieuniversitet. Man tilstræbte at kunne tilbyde samtlige udenbys studerende en kollegieplads. I 1953, da der i Parken efterhånden var blevet opført syv kollegiebygninger, kunne kun en fjerdedel af samtlige udenbys studerende tilbydes et kollegieværelse.

Som man måske kan se, er personerne klippet ind i billedet herover. Se det originale foto med personerne under spærene.