Aarhus Universitets segl

Rejsegilde på Kollegium 1

Ved rejsegildet på Kollegium 1 den 25. februar 1935 ses fra venstre ses professor Franz Blatt, overretssagfører Andreas Christensen, professorerne Andreas Blinkenberg og Ernst Frandsen, ingeniør John Wied, landsretssagfører Carl Holst-Knudsen, bankdirektør Niels Jensen og arkitekt C.F. Møller.