Aarhus Universitets segl

Juli 2011

Nyt fra Universitetshistorien (72)

Juli 2011 (1): Månedens billede

I denne måned er det 100 år siden, Halfdan Siiger kom til verden. Halfdan Siiger, der havde deltaget i Haslund-Christensens 3. Centralasiatiske Ekspedition 1947-1950, blev i 1960 udpeget til - og i 1961 ansat som - Aarhus Universitets første professor i Religionshistorie.

Juli 2011 (2): Propaganda 1928

Denne publikation udsendtes til landets nyslåede studenter anno 1928. Universitetshistorisk Udvalg har netop erhvervet et eksemplar med bevaret følgeskrivelse af 25. juni 1928 samt et småtryk indeholdende et orienterende opråb. Skrivelsen er sendt til "Universitetsundervisningen i Jylland" fra "Bestyrelsen for Universitetsundervisningen i Jylland".

Juli 2011 (3): H.P. Myrup død

Professor em. i  driftsøkonomi og fhv. prorektor H.P. Myrup døde 6. juni, 87 år gammel. H.P. Myrup var altid klar, når Universitetshistorisk Udvalg bad om hjælp til at opklare universitetshistoriske spørgsmål, og da Studenterrådet i 2007 fejrede sit 75-års jubilæum, fortalte han en historie om den tyske sociolog Theodor Geiger.

Juli 2011 (4): Ruin-universitet

I 1921 fremkom et forslag om at lade Kolding Slotsruin danne ramme om et kommende jysk universitet. Om dette og andre forslag kan man læse i Siden Saxo, nr. 2, 1989. På gentagne opfordringer har vi fremstillet en betydelig bedre pdf-fil af artiklen end den, man hidtil har kunnet klikke frem.

Juli 2011 (5): Gymnastik 1945/1946

En nylig erhvervet folder anno 1945 fortæller om de muligheder, der var for at dyrke studentergymnastik og idræt ved Aarhus Universitet i det første universitetsår efter besættelsen. Der er tale om en gave fra professor em. Torben Agersnap.

Juli 2011 (6): Rettelse!

Indtil for nylig har vi fejlagtigt antaget, at billedet herover stammede fra en kongres anno 1960 vedr. Ny Testamente. Dette er ikke tilfældet, er vi blevet belært om. Vi iler med at meddele, at billedet derimod stammer fra Det Teologiske Fakultets julerevy i december 1946.