Aarhus Universitets segl

Torben Agersnap

- Theodor Geiger: Korrespondance 1949-50 mellem Theodor Geiger og danske, nordiske og europæiske videnskabsmænd vedr. oprettelse af nordisk selskab for sociologi. Desuden korrekturudgave af Acta Sociologica I med nekrolog over og en række artikler af Geiger. I original brevordner.

- I blåt omslag: materiale vedr. "Marriage and the Family". UNESCO 1946-56.

- Nordisk Sommeruniversitet: Korrespondance og programmer m.v. vedr. Nordisk Sommeruniversitet. Korrespondance 1960'erne samt programmer fra 1970-1975.

- Samling af Den jydske Akademiker fra Agersnaps studietid sept. 1941 til sommer 1948. Ukomplet. Anbringes i udvalgets håndbibliotek.

- Krenchel-hæfte (besættelse)

Det hele indtil videre i mappe vedr. Agersnap (bortset fra DjA).

Agersnap har i samtale 5/4 2000 stillet yderligere materiale i udsigt

*

Tilkommet 2009-2010:

- Studentergymnastik og Idræt (folder 1945-1946) pdf-fil 18 MB)

- Aarhusstudenternes Kursusvirksomhed Program E 1947, formand Torben Agersnap)

- Studenterhåndbogen 1945 og 1946 (redaktion Torben Agersnap) - se forsider