Aarhus Universitets segl

Juni 2011

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (71)

Juni 2011 (1): Månedens billede

Månedens billede er 60 år gammelt og viser amanuensis Knud Maack Bisgård og professor Sven Werner optaget af kernefysiske forsøg i Aarhus Universitets Højspændingslaboratorium.

Juni 2011 (2): EUA-bannere

Efter nedtagningen af diverse bannere fremstillet til og opsat i forbindelse med EUA-konferencen i maj 2011, er et udvalg af disse blevet overdraget til Universitetshistorisk Udvalgs samlinger.

Juni 2011 (3): Chr. Møller 125 år

11. juni 2011 er det 125 år siden, Christen Møller kom til verden. Christen Møller (1886-1957) var af de fem først ansatte lærere ved Universitetsundervisningen i Jylland.

Juni 2011 (4): Samling af udklip fra årsberetninger 1928-1992

Universitetshistorisk Udvalgs sekretær har gennem årene haft et godt øje til Journalkontorets emne-ordnede samling af udklip fra Aarhus Universitets årsberetninger 1928-1992, og det er nu lykkedes at få den overdraget.

Juni 2011 (5): Samling af sange vedr. Franz Blatt

En samling af sange m.v. vedr. Franz Blatt er blevet overdraget til Universitetshistorisk Udvalg.

Juni 2011 (6): Personlige mødereferater fra institut

Første institutbestyrer ved Institut for Kirkehistorie, dr.theol. Thorkild C. Lyby, har overdraget sine personlige referater af institutrådsmøder (1970-1972) til Universitetshistorisk Udvalg sammen med sin samling af officielle referater (1972-1999). Mærkat.

Juni 2011 (7): 25 år siden første spadestik til Forskerparken

Den 11. juni 1986 - for 25 år siden - blev første spadestik taget til de pavilloner, der opførtes langs Gustav Wieds Vejs vestlige ende, og som kom til at huse institutionen Forskerpark Aarhus A/S. I de efterfølgende år skød Forskerparkens permanente gulstensbyggeri frem. Pavillonerne er midlertidige.

Forskerpark Aarhus A/S har siden ændret navn til Incuba Science Park.