Aarhus Universitets segl

Franz Blatt (1903-1979)

Professor Franz Blatt i Kleinhans-Samlingen (universitetets sprogvidenskabelige bibliotek) i efteråret 1942. (Foto A.O. Andersen. Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

Dr.phil. Franz Blatt (1903-1979) blev ansat som docent i klassisk filologi ved Universitetsundervisningen i Jylland i efteråret 1930. Fra 1934 til 1972 fungerede han som professor i faget ved Aarhus Universitet. Fra 1949 til 1951 beklædte han posten som universitetets rektor.

Blatt modtog flere gange omkring 1940 kaldelser fra Københavns Universitet, men han foretrak - ligesom professor Blinkenberg - at blive i Århus. Vil man vide noget om Blatt og hans fag ved Aarhus Universitet, er det nærliggende at stifte bekendtskab med den af Jens E. Degn forfattede jubilæumsbog CAPUT ET FONS. Klassisk filologi ved Aarhus Universitet 1930-2005.