Aarhus Universitets segl

November 2015

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (124)

November 2015 (1): Månedens billede: Kemiøvelser anno 1960

Som Månedens billede har vi valgt et 55 år gammelt foto, der viser studenterøvelser i et laboratorium i det nye Kemisk Institut ved Aarhus Universitet. Faget Kemi blev oprettet i 1933 som hovedsagelig et grundlæggende hjælpefag under Det Lægevidenskabelige Fakultet, men blev ved oprettelsen af Det Naturvidenskabelige Fakultet i 1954 en del af dette. I oktober 1961 blev den nye institutbygning ud mod Langelandsgade officielt indviet.

November 2015 (2): Svensk gæst i det universitetshistoriske arkiv

Professor Sven-Göran Malmgren, Göteborgs Universitet, arbejder på en biografi over sprogvidenskabsmanden Bertil Molde (1919-1995) - der var svensk lektor ved AU 1945-1950 - og aflagde i den anledning i oktober et 2-dages besøg i det universitetshistoriske håndbibliotek, hvor han bl.a. studerede den samling af breve, som Bertil Molde i årene 1946-1979 skrev til professor Gustav Albeck, og som efter dennes død blev overdraget til den universitetshistoriske samling. 

November 2015 (3): 65 år gået siden indvielsen af musikinstituttet

Musikvidenskab var blevet indført i 1947, hvor professor Jeppesen og hans halve snes musikstuderende havde måttet klare sig under beskedne forhold i den nye hovedbygning. Jeppesen ønskede et nyt musikvidenskabeligt institut opført som pavillon over en af Universitetsparkens søer, men praktiske forhold forhindrede dette. I 1960'erne tilføjedes to bygninger til instituttet. I 1997 flyttede faget ind i den ombyggede Langelandsgades Kaserne, og fagets gamle bygninger blev til "Biologiens Hus".

November 2015 (4): Donator og informant K.H. Skott er død, 93 år

Forhenværende gymnasielektor og initiativtager til oprettelsen af "Ulandsfonden af 1962" Karl Henry Skott er død, 93 år, få måneder efter at have mistet sin hustru. Skott har i årevis stillet sit store erindringsstof til rådighed for Universitetshistorisk Udvalg (fra 2012 AU Universitetshistorie), og han har overdraget materiale og aldrig tøvet med at tage udfordringen op, når han blev anmodet om at optræde ved universitetshistoriske arrangementer.

November 2015 (5): Komplet samling af information & debat

AU Universitetshistorie har fået overdraget en formentlig (og i hvert fald i princippet) komplet samling af universitetsavisen information & debat, der udkom i årene 1973-2004 og som udgør en væsentlig universitetshistorisk kilde. Donator er journalist Helge Hollesen, som var ansat til at skrive i såvel denne som i de efterfølgende universitetsaviser (dog bortset fra den seneste i rækken).

November 2015 (6): Skilderi af 3. Artilleriafd. i Langelandsgade 1923

En dag ankom en pakke indeholdende dette skilderi af artilleripersonel med intern post til AU Universitetshistorie - desværre uden afsender. På trods af vidtgående undersøgelser af sagen er afsenderens identitet stadig ukendt. Billedet har i sin tid formentlig befundet sig på Langelandsgades Kaserne, der rummede artilleriafdelinger frem til 1951, og som blev overtaget af Aarhus Universitet efter udflytning i 1988.