Aarhus Universitets segl

Studier i det universitetshistoriske håndbibliotek

Forud for sin tale ved jubilarfestlighederne på Health den 25. september 2015, hvor 50-, 40- og 25-års jubilarer fra Det Lægevidenskabelige Fakultet og Århus Tandlægehøjskole var indbudt, aflagde stud.med. Nina Bjerre Andersen besøg i det universitetshistoriske håndbibliotek for i de nævnte institutioners årbøger at finde statistiske oplysninger vedrørende jubilarernes respektive dimissionsår, henholdsvis 1965, 1975 og 1990.

De nævnte institutioner bar de nævnte navne frem til 1992, hvor de fusionerede under navnet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der senere ændrede navn til Health.

Nina Bjerre Andersen aflagde et tilsvarende studiebesøg i 2014 med henblik på løsning af en tilsvarende opgave.