Aarhus Universitets segl

Oktober 2015

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (123)

Oktober 2015 (1): Månedens billede: Cigarreklame fra ca. 1930

Man kan umiddelbart synes, at et gammelt reklamebillede fra en aarhusiansk tobaksfabrikant ikke kan have meget at gøre med den aarhusianske universitetshistorie, men ikke desto mindre er der en forbindelse. Billedet stammer fra omkring 1930, oplyses det, og det er dermed overordentlig sandsynligt, at navnet på det produkt, som kan ses, når man betragter Månedens billede i sin helhed, så at sige er inspireret af lærerstaben ved Universitetsundervisningen i Jylland.

Oktober 2015 (2): 75 år siden første disputats blev forsvaret ved AU

Det var kronen på værket, da det kun tolv år gamle Aarhus Universitet i 1940 opnåede disputatsret, og den første doktordisputats efterfølgende kunne forsvares den 19. oktober samme år - dvs. i denne måned for 75 år siden. Første dr.phil. blev museumsinspektør Helge Søgaard, og afhandlingen drejede sig om Haandværkerlavene i Aarhus under Enevælden. Det første disputatsforsvar fandt i øvrigt sted med en polititilladelse i ryggen!

Oktober 2015 (3): Erindringer fra luftangrebet 31. oktober 1944

Dagen efter luftangrebet på Gestapos hovedkvarter i parkkollegierne satte Eva Dahl (gift med professor Torsten Dahl) sig til skrivemaskinen og nedskrev sine erindringer om gårsdagens begivenheder, som hun havde oplevet på nærmeste hold i professorvillaen. Beretningen er nu blevet overdraget til AU Universitetshistorie. På billedet herover bærer Eva Dahl uniform, da det stammer fra 31. maj 1945, hvor hun som spejderdivisionschef stod i spidsen for en spejderparade til ære for britiske officerer.

Oktober 2015 (4): Studier i det universitetshistoriske håndbibliotek

Forud for sin tale ved jubilarfestlighederne på Health den 25. september 2015, hvor 50-, 40- og 25-års jubilarer fra Det Lægevidenskabelige Fakultet og Århus Tandlægehøjskole var indbudt, aflagde stud.med. Nina Bjerre Andersen besøg i det universitetshistoriske håndbibliotek for at finde statistiske oplysninger vedrørende jubilarernes afgangsår.

Oktober 2015 (5): 70 år med "Det Lærde Selskab i Aarhus"

15. oktober 2015 er det 70 år siden, Det lærde Selskab i Aarhus blev stiftet "som et midtsamlende udtryk for det 'indre' universitets videnskabelige liv og kraft" (som Peter Skautrup udtrykte det i 1946). Vi benytter lejligheden til at henlede opmærksomheden på vores side om Det lærde Selskab, hvorfra der er link til bl.a. indholdet af 1995-bogen om Selskabets første 50 år.

Oktober 2015 (6): Rundvisning i de universitetshistoriske samlinger

AU Universitetshistories medarbejder tog på opfordring alumneportalens journalist og en fotograf med på rundtur i de arkiver og magasiner, som rummer de universitetshistoriske samlinger, og fremviste udvalgte genstande. Samlingerne er blevet skabt gennem den seneste lille snes år og viser mange forskellige sider af universitetets kulturhistorie.