Aarhus Universitets segl

Nyerhvervelser fra Det Teologiske Bibliotek 2016

Fra projektmedarbejder Anne Pedersen, AU Library Arts og AU Library BSS er modtaget følgende:

  • Omslag indeholdende karakterblade med specialetitler fra årene 1946 til 1962
  • Teologisk Forening: programmer og revy; materialet stammer fra årene 1972-1978 og  1982-1985
  • Billeder fra lokaler i Hovedbygningen

Da den fotografiske del af materialet på nuværende tidspunkt er fuldt digitaliseret, opbevares de fysiske billeder ikke særskilt i billedsamlingen, men indgår digitalt i billedsærsamling 0134

                   *

Samlingen vil blive opbevaret i professor, dr.theol. Johannes Muncks diasskab (pt. dvs. november 2016 i nordlige magasinrum i bygning 1447)