Aarhus Universitets segl

Det Teologiske Fakultet

FAKULTETET

Det Teologiske fakultets "skyggearkiv" er 1999 overført hertil med henblik på udtagelse af materiale af interesse for UHU. Aldrig gennemgået. En hel reolside, ca. 15 hyldemeter.

Materiale fra TEO – Teologisk fakultetssekretariat - svarende til 7 flyttekasser er 2004 overdraget til udvalget:

- Udklip 1965 samt 1981-1999 i æsker og brevordnere (ca. 2 meter).

- Materiale fra diverse konferencer og symposier (Kierkegaard-symposium 1978 (3 æsker)), Makubiba-papers 1978

- materiale vedr. ekskursioner 1973-1990 (ca. 2 flyttekasser)

- 8 arkivæsker med Holger Villadsens materiale vedr. Studenterrådet (herunder teolråd og

”Debat”) – 1970’erne - anbragt ved arkiv vedr. Studenterrådet).

- 1973-1983

"Møder afholdt i Det teologiske Fakultetsråd og Det teologiske Fakultetsråds Forretningsudvalg" fra 21/6 1973 til 1/9 1983. Referatprotokoller (7 stk.) ført i hånden. Gave 1994 fra Hanne Stenbæk. (Kælder)

Det teologiske bibliotek

Fra Carsten Bach-Nielsen, Det Teologiske Fakultets bibliotek, er i februar 2001 modtaget følgende:

- Sursum Corda: 1915-1925

(indb. i 8 hæfter m. indlagt materiale fra oprindelig ejerinde, cand.mag. Sophie Petersen, herunder sange til Studenterforbundets revy dec. 1923 (Carl Weltzer)).

- Sursum Corda: 1942-1953 (4 bind).

- Danmarks kristelige Studenterbevægelse: 1935-1942 (2 bind).

- Universitas: 1948-1960 (4 bind)

+ enkeltnummer 1963 + 3 numre 1967

- Studenterkredsen: enkeltnumre 1966-1971.

- Centrum og Horisont:

1956: 1-9, 1957: 11, 1958: 1-8, 1963: dec.nr,

- Studenterbladet: nr 6, 1950-51.

- Bibliografi over Det Teologiske Fakultet (AU) 1980-1991.

- Ny studieordning 1969 for TF, AU.

- Vejledning i det teologiske studium 1949 + 1959.

- Betænkning vedrørende afhjælpning af præstemanglen, 1970.

(m. P.G.L.'s oversigt vedr. præsteuddannelsens historie).

- Religionshistorie ved Aarhus Universitet 1960-1985, 1985.

- A. Geertz: Religionshistoriens religionsvidenskabelige profil, 1995, (Tiltrædelsesforelæsning).

- Ib Thiersens anke over bedømmelsesudvalg.

- Ark m. Sange af Kaj Munk (+ sang om Kaj Munk) u.å.

- Sang fra teologi, KU, u.å.

- Frits Hastrup: Danske landsbytyper (AU-disp.) 1964.

- stud teol (stud.teol./Stud.Theol) 1966-68 (i alt 16 numre) - i 2004 suppleret med ca. 40 spredte numre fra årene 1941-1942-1943-1945-1949-1950-1951-1952-1953-1958-1959-1960-1965-1966-1968-1969-1970-1971-1973-1974.

- 2 fotos af Anna Marie Aagaard og Jørgen K. Bukdahl.

Afleveringen opbevares indtil videre samlet, dog således, at fotografierne lægges sammen med de TF-fotos, som gennem de seneste år er overdraget af TF, og således at Geertz' tiltrædelsesforelæsning anbringes i litteratursamlingen.

-------

- Fri Kritisk Teologisk Liste

Arkiv: Formandsmappe samt valgmateriale fra den den studenterpolitiske liste FKTL. Indeholder i alt ca 80 fotos på papir og CD’er. Billedmaterialet opbevares sammen med de øvrige arkivalier fra FKTL. Ompakket til 1 arkivæske.

Overdraget 2006 af Carsten Bach-Nielsen, Det Teologiske Bibliotek.

- Manuskript til forkastet teologisk disputats 1947.

Modtaget 25/1 2000 fra Helge Kjær-Nielsen, Afdeling for Ny Testamente, via Carsten Bach-Nielsen, TF-biblioteket, i forbindelse med TF's flytning. Anbragt ved samling af trykte disputatser.

- 1965-2001: Læseplaner fra Det teologiske fakultet (TEO) for årene 1965, 1969-1973, 1975-2001. Gave 2002 fra Carsten Bach-Nielsen, Det Teologiske Fakultets bibliotek. Dubletter m.v. tilgået 2004.

-------

Fra Carsten Bach-Nielsen, Det Teologiske Fakultets bibliotek, er i november 2007 modtaget følgende tryksager:

- Bent Smidt Hansen: Kulturmødets religiøse perspektiver, foredrag i Religionsvidenskabelig Forening 1978.

- Per Salomonsen: Studieforløbet ved de teologiske fakulteter og tilgangen til præsteembeder i den danske folkekirke til 1980, særtryk, 1969.

- Betænkning nr. 411, 1966 – 1. betænkning afgivet af den af kirkeministeriet den 27. maj 1964 nedsatte kommission. Med dedikation til P.G. Lindhardt fra PS (Per Salomonsen, medforfatter).

- Vejledning i det teologiske studium udgivet ad det teologiske fakultet vedc Aarhus Universitet, 1949.

- Biografier af lærere ved det teologiske fakultet, Aarhus Universitet, uddrag af teologisk stat – kirkelig håndbog 1981, 1982.

- Rektorkollegiet juni 1970: Betænkning om indførelse af 13-skalaen ved de højere uddannelsesinstitutioner, 1970.

- Betænkning om uddannelseskrav til præstestillinger, kirkeministeriety, betænkning nr. 1085, 1986.

- Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 422, 1975, om ungdomsskolen (…).

- Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 410, 1975, om fritidsundervisning for voksne.

- Anordning om de teologiske eksaminer ved Aarhus Universitet, 1969-

- Aage Nielsen: Bemærkninger om religion og videnskab, trykt foredrag 1943 - med dobbeltdedikation eller –hilsen fra Nielsen til P.G. Lindhardt (både skrevet på forsiden og på indlagt kort)

------

 

I 2012 er fra Carsten Bach.-Nielsen modtaget følgende:

 

 • Vedr. biblioteket:

Accessionskatalog 1939-1942 (med afsnit også om Johannes Muncks "Egne Bøger") samt Accessionskatalog 1958-1964. Desuden "Forslagsprotokol til Teologisk Haandbibliotek" (1943-1972).

Desuden 4 brevordnere vedr. Konsistoriums Biblioteksudvalg/Statsbiblioteket 1972- (3 bind) og Bibliotekskommissionen (1 bind).

 • Center for Grundtvigstudier

Besøgsprotokol for Grundtvig-Studier [Nøgleudlån] 1993-2003.

 • Amanuensisrådets forhandlingsprotokol/Det Teologiske Fakultetsråd 1965-1967.

Samling af SR-TEO's DEBAT 1970-2003 (ukomplet)

*

I 2012 er fra Birgitte Langkilde modtaget følgende:

 • Materiale der fortæller om tilblivelsen af bibliotekets samlinger
 • Materiale vedr. udstilling s.m. Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer (Danske salmebøger gennem tiderne)
 • 3 manuskripter af stud.theol. Jørgen K. Bukdahl
 • Ringbind betegnet "Kalender" (1952-1982): Johannes Aagaard - udklip, fotos fra afholdte lejre (Silkeborgmøde TFL 1969, Ebeltoftlejre i 70'erne, kursus 1984 i nyreligiøsitet mv.), i alt ca. 40 stk.
 • 3 ringbind med bibliotekskorrespondance 1969-1977 + 1982.
 • Materiale vedr. Forum for Teologi og Litteratur (1989-1991) - se program F 1991 og E 1991

*

I 2016 er fra Carsten Bach-Nielsen modtaget følgende:

 

Arkivmateriale vedr. Det Teologisk Bibliotek

 • Bøger modtaget 2002 (rød, tyk)
 • Korrespondance biblioteksudvalget 1981-1987 (rød, tynd)
 • Korrespondance Statsbiblioteket 1981-1999 (gul, tyk)
 • Biblioteksudvalget 1995-1999 (blå, tyk)
 • Biblioteksudvalget 1996-2001 (blå, tynd)
 • Bibliotekets korrespondance 1978-1984 (grøn, tyk)
 • Bibliotekets korrespondance 1985-1998 (gul, tyk)
 • Bibliotekets korrespondance 1986-1992 (gul, tyk)
 • Bibliotekets korrespondance 1993-2003 (rød, tyk)
 • Jan Lindhardts indbundne expl. af Studievejledning I Teologi (1980) m. notater og indstregninger
 • Tryksag: Lektionskatalog F 1973 KU m. påsat post-it-seddel (”Sonja! Dette ud!)”
 • Tryksag: Matrikel 1945-46 med TEO-bib-adm.s stempel inkl. personalenavne (Jan Lindhardt og Sonja Røjel)
 • Fakultetstryksagen DEBAT (årgang 3)
 • Biblioteksudvalget 1972-2002 (orange, tyk)
 • Læsepladser og biblioteksvagter  (grå tynd)
 • Manglende/bortkomne bøger ca. 1975-1986 (hvid, tyk)
 • Statsbibliotekets opgørelse over bogindkøb og –indbinding til TEO-bib 1985-1987 (rød, tynd)
 • Statsbibliotekets opgørelse over bogindkøb og –indbinding til TEO-bib 1981-1997 (sort, tynd)
 • Regnskab opstillet i kolonnebøger I-V (1978-1990)

 

Arkivmateriale vedr. Det Teologiske Fakultet

      I arkivæske fra Institut for Etik og Religionsfilosofi:

 • Materiale vedr. Johannes Sløk (1983-1986) - herunder et par meget personligt formede breve vedr. forelæsningsrække
 • Materiale vedr. Svend Andersen 1974-1991)
 • Materiale vedr. H.C. Wind (1974-1992)
 • Materiale vedr. Viggo Mortensen (1973-1989) – herunder håndskrevet manus: ”kristendommens  betydning i nutidig kulturel og social sammenhæng”
 • Materiale vedr. Jan Lindhardt 1982-1993
 • Materiale vedr. Humanistisk Forskningscenter 1990-1991          

      Desuden:

 • Materiale vedr. 1992-udstilling: Bibelen gennem tiderne (hvid, tyk)
 • (1) Søren Giversen afsked, (2) Apokryf reception Knud Jeppesen samt (3) Feriefonden (Hvid, tyk)
 • VHS-videoer o ”Aarhus Universitet” og ”Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet”, begge 1989
 • Materiale vedr. centre ved TEO: Grundtvig, Bioetik, CMS, Løgstrup og Schlecta (blå, tyk)
 • Materiale vedr. Studietrinstilvækster 1966 (diger rapport fra Studenterrådet) + 1977/1978
 • Materiale vedr. doktorbreve 1993
 • Materiale vedr. æresdoktor Allchin  1992
 • Biblioteksvagter (”ikke-instituttilknyttede medarbejdere”)
 • Hans Aage Minks tempelrulle-materiale 1988-1992 inklusive gamle blød-disketter (med koder og typogrammer) og (vistnok) udprint
 • Tryksag: Lager af Biblical Theology fra jubilæumsåret 1992
 • Materiale vedr. teo-lærermøde på Sandbjerg 1997 inkl. sange
 • Lokaler og lokalefordeling ca- 1970-1974

 

I 2016 er også dette materiale tilgået

Materiale vedr. Det Teologiske fakultet

 • Materiale (karakterblade/specialetitler 1946-1962, materiale vedr. Teologisk Forening og fotos fra lokaler, overdraget af projektmedarbejder Anne Pedersen, AU Library - se oversigt vedr. materialet >

--------------

Billedsærsamling 20 rummer fotos vedr. fakultetet