Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvornår blev Aarhus Universitets-Sport oprettet?

Katrine Hviid fra AUS fordyber sig under et studiebesøg hos AU Universitetshistorie i de historiske kilder.
Foto AU Universitetshistorie primo februar 2016

Hvornår kan Aarhus Universitets-Sport (AUS) siges at være blevet oprettet?

Der kan næppe gives et entydigt svar på spørgsmålet. Var det på det tidspunkt, hvor man begyndte at dyrke sport ved AU i 1930, eller var det, da Lærerforsamlingen ved Aarhus Universitet nedsatte et sportsudvalg midt i 1940'erne, eller var det måske langt senere, da selve begrebet "Universitets-Sport" blev taget i anvendelse? Eller skal vi vælge det tidspunkt, hvor de alternerende former Aarhus UniversitetsSport/Aarhus Universitets-Sport indførtes?

Katrine Hviid fra AUS fordyber sig under et studiebesøg hos AU Universitetshistorie i de historiske kilder mhp. et overblik over mulighederne og måske en 'løsning' på problemet.