Aarhus Universitets segl

Marts 2016

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (128)

Marts 2016 (1): Månedens billede: Politi på AU i februar 1971

Det skete mere end én gang, at studenter og politi mødtes i konfrontationer i kølvandet på studenteroprøret, der i Aarhus så småt var begyndt i 1968, men først kulminerede i begyndelsen af det efterfølgende årti. Her en situation fra 10. februar 1971, hvor rektor havde tilkaldt politiet for at forhindre, at studenter skulle besætte Konsistoriums mødelokale.

Marts 2016 (2): Højspændingshal indviet for 75 år siden

Sven Werner (1898-1984), elev af Niels Bohr, var blevet ansat som professor i fysik ved Aarhus Universitet i 1938, efter at hans forgænger pludselig var afgået ved døden, og fik hurtigt skabt en positiv holdning til opførelsen af et højspændingslaboratorium der skulle danne ramme om en avanceret atomfysisk forskning ved Det fysiske Institut.

Marts 2016 (3): Billedsamling fra Medicinerrådet modtaget

Medicinerrådets sekretariat har før flytning været ved at rydde op og i den forbindelse ønsket at skille sig af med en større samling af diapositiver. Samlingen omfatter mellem 1500 og 2200 fotografiske optagelser, men er desværre ikke let overskuelig. Visse mærkater forefindes på enkelte æsker, men ofte har indholdet vist sig at være noget ganske andet end det, der angives på mærkaten.

Marts 2016 (4): Hvornår blev Aarhus Universitets-Sport (AUS) oprettet?

Hvornår kan Aarhus Universitets-Sport (AUS) siges at være blevet oprettet? Var det, da man begyndte at dyrke sport ved AU i 1930, var det, da Lærerforsamlingen nedsatte et sportsudvalg midt i 1940'erne, eller var det senere, da selve begrebet "Universitets-Sport" blev taget i anvendelse? Katrine Hviid fra AUS har ved flere studiebesøg i februar 2016 fordybet sig i de historiske kilder mhp. et overblik over mulighederne.

Marts 2016 (5): 75 år siden "Musiske Studenter" blev oprettet"

Det var ved et møde i Døvstummestiftelsen "Hephata"s nyopførte hus på adressen Langelandsgade 24, at Musiske Studenter kom til verden sent i marts 1941. Musiske Studenter var først og fremmest en studenterscene med opførelse af dramatiske værker og med månedlige møder med musik, oplæsning eller taler om dramaturgiske emner. Blandt de kendteste medlemmer var Thorkild Bjørnvig, Tage Skou-Hansen og Bjørn Poulsen.

 

 

Marts 2016 (6): Erindringer fra en højesteretsdommers AU-studietid

Efter at have læst om Poul Meyer i seneste nummer af "Nyt fra Universitetshistorien" har højesteretsdommer (og tidligere juraprofessor ved Aarhus Universitet) Jens Peter Christensen delagtiggjort os i nogle af sine egne erindringer om Poul Meyer og har - på efterfølgende opfordring fra AU Universitetshistorie - givet os tilladelse til at offentliggøre dem i vores erindringsportal.