Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udskrift af karakterprotokol sommeren 1941

"UDSKRIFT af DET ØKONOMISKE OG JURIDISKE FAKULTETS KARAKTERPROTOKOL"

Det lettere kuriøse dokument anno 1941, hvori den nyslåede cand.oecon. Grethe Philip (1916-2016) omtales i standardiserede maskulinum-former, vises herunder med forud indhentet tilladelse fra familien.

Der er tale om en fotokopi af den originale udskrift, som det daværende Universitetshistorisk Udvalg i 2001 indlånte fra Grethe Philip i forbindelse med afholdelse af et erindringsinterview om studieårene 1937-1941 ved Aarhus Universitet.

 

Gengivet efter kopi af dokumentet hos AU Universitetshistorie