Aarhus Universitets segl

Oktober 2016

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (135)

Månedens billede: Foreningen TÅGEKAMMERET runder 60 år

Den 11. oktober 1956 - dvs. i denne måned for 60 år siden - stiftedes fest- og foredragsforeningen TÅGEKAMMERET som et samlingssted for studerende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Dette var blevet oprettet i 1954 og udbød undervisning fra og med efteråret 1956. Billedet herover udgør et udsnit af en planche, som sammen med andre plancher var fremstillet til TÅGEKAMMERETs 50-års jubilæumsudstilling i 2006 og som siden blev overdraget til Universitetshistorisk Udvalg.

Nyerhvervede 1970'er-plakater fra Historisk Institut

AU Universitetshistorie har fået overdraget tre studenteraktivistiske plakater fra 1970'erne. Den ene forholder sig kritisk til en stemmeafgivning ved et institutrådsmøde, den anden opfordrer til at stemme på Fagkritisk Aktionsliste ved fagudvalgsvalget onsdag den 29. og torsdag den 30. oktober 1975, og den tredje stammer fra styrelsesvalget på Historie onsdag den 26. og torsdag den 27. november 1975. Billedet herover viser blot et udsnit af en af plakaterne.

72 år siden Royal Air Force sønderbombede Gestapo

I 1943 havde den tyske besættelsesmagt beslaglagt de daværende fem parkkollegier og indrettet dem til hovedkvarter for Gestapo, det tyske sikkerhedspoliti. Året efter udgjorde Gestapo en sådan trussel mod den jyske modstandsbevægelse, at modstandsledelsen bad Royal Air Force om at tilintetgøre hovedkvarteret, hvor forhør med tortur fandt sted, og hvor arkiverne befandt sig. Den 31. oktober 1944 lidt før middag fandt luftangrebet sted.

Arkivar studerer erindringer fra Aarhus Amtssygehus

Martin Philipsen Mølgaard, arkivar ved Aarhus Stadsarkiv, studerede erindringstekster af overlæge, professor, dr.med. Poul Bastrup-Madsen mhp. to projekter, som Stadsarkivet har igangsat, og hvor en del af erindringerne kan indgå, nemlig (1) projektet ’2017 aarhusianere’, hvor vidt forskellige personers erindringer om Aarhus vil blive samlet og formidlet (www.2017aarhusianere.dk) og (2) et indsamlings- og formidlingsprojekt specielt vedr. Amtssygehuset.

Første kvindelige cand. oecon., Grethe Philip, er død, 100 år

Fhv. MF Grethe Philip (1916-2016) havde påbegyndt det statsvidenskabelige studium ved KU, men fulgte med sin kommende mand, cand.polit. Kjeld Philip til AU, da han i 1937 fik en stilling ved Økonomisk Institut, og hun kastede sig her over det året forinden oprettede økonomiske studium og blev som første kvinde cand.oecon. i 1941. I 2001 gav hun erindringsinterview til Universitetshistorisk Udvalg. Se hele fotografiet fra midten af 1940'erne.

400 hørte universitetshistorisk foredrag om AU-arkitektur

Ved EST Congress 2016 (Congress of the European Society of Translation Studies) var universitetshistoriker Palle Lykke inviteret til at holde et kort foredrag om Aulaen og Vandrehallen ved velkomstreceptionen, der netop foregik de nævnte steder (foruden i Antikmuseet). Ca. 400 deltagere var til stede i Aulaen. Inden foredraget bød Aarhus Kommunes erhvervsudviklingschef Jan Beyer Schmidt-Sørensen konferencens deltagere velkommen på byens vegne.


NFU PLUS

Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2016 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk