Aarhus Universitets segl

Kommende arkivlokaler i bygning 1915 på Trøjborgvej

Oprindelig havde Universitetshistorisk Udvalg en del af sine samlinger i magasin i kælderen i Trøjborgkomplekset, men da der var planer om dettes afhændelse - en afhændelse, som dengang alligevel ikke realiseredes, men nu igen er aktuel - overførtes de nævnte samlinger til Adorno-bygningen i Helsingforsgade, hvor omstændighederne ikke har været optimale.

Nu flyttes materialet igen til Trøjborg, nemlig til lokaler i de tidligere VIA-bygninger, som AU overtog for kort tid siden.

AU Universitetshistories hovedmagasin/-arkiv befinder sig stadig i Bygning 1447 og med annekser i Bygning 1448.

I sidstnævnte bygning befinder sig desuden det universitetshistoriske håndbibliotek (i universitetshistorikerens kontor, hvor også størstedelen af den universitetshistoriske billedsamling befinder sig).