Aarhus Universitets segl

Marts 2017

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (140)

Månedens billede: "The Lord Keeper of The Great Book"

I 1946 stiftede beboerne på 2. gang i Kollegium 2 i Universitetsparken et bogbroderskab. De fik en bogbinder til at fremstille en stor flot bog – ”The Great Book” står der på den – og fik en gørtler til at fremstille låsebeslaget. På bogens blanke blade skulle gangens daværende og kommende beboere skrive om deres eget livsløb, og hvad man læste deri, måtte man sværge på aldrig at røbe ude i verden. På billedet fra 1948 ses bogbroderskabets ”Lord Keeper of the Great Book” - stud.mag. K.H. Skott - som også var idémanden bag broderskabet.

Nyerhvervelse: Efterladte papirer fra arkitekt C.F. Møller

Tre arkitekter stod bag projektet, som i 1931 vandt konkurrencen om et universitet i Aarhus - Kay Fisker, Povl Stegmann og C.F. Møller - og mens der ikke hersker tvivl om Kay Fiskers indflydelse på vinderprojektet, florerer misforståelser om, hvem der var ansvarlig for at tilpasse projektet til den foreliggende virkelighed og for opførelsen af AU's bygninger gennem et halvt århundrede, nemlig C.F. Møller. Vi har nu fået overdraget nogle af C.F. Møllers efterladte papirer, herunder centrale breve om AU-planer fra 1930'erne.

30 år med universitetshistorisk indsamling og formidling

Det universitetshistoriske arbejde blev igangsat med oprettelsen af Universitetshistorisk Udvalg 26. marts 1987. Udvalget gik straks i gang med indsamling af universitetshistorisk materiale mhp. at sikre og bevare det for eftertiden. I starten satsedes på erindringsinterviews med personer, der havde oplevet det unge Aarhus Universitet. Den første blev professor, dr.phil. Rudi Thomsen (herover). Universitetshistorisk Udvalg blev nedlagt i 2012, men arbejdet er fortsat i andet regi.


Nyerhvervet materiale med relation til Jørgen Pedersen

Jørgen Pedersen blev ansat som professor i nationaløkonomi den 1. august 1936. Såvel i 2004-2005 som i 2016 har vi modtaget materiale med relation til Jørgen Pedersen, herunder de viste eksemplarer af bogen Pengeteori og Pengepolitik med uddybende kommentarer mv. lagt ind de relevante steder. Donationen omfatter endvidere andre publikationer af Jørgen Pedersen og andre forfattere samt en grammofonplade med en tidligere medarbejders afskedsforelæsning.

Nye arkiv- og magasinrum forberedes

Oprindelig havde Universitetshistorisk Udvalg en del af sine samlinger i magasin i kælderen i Trøjborgkomplekset, men da der i 2005 var planer om dettes afhændelse, overførtes de nævnte samlinger til Adorno-bygningen i Helsingforsgade, hvor omstændighederne ikke har været optimale. Nu flyttes materialet igen til Trøjborg, dog nu til lokaler i de tidligere VIA-bygninger, som AU overtog for kort tid siden. Herover hovedindgangen tll bygningen.

Hvem er vejene i Universitetsparken opkaldt efter?

Niels Jensen, Karl Verner, Ole Worm, C.F. Møller, Fredrik Nielsen, Jens Chr. Skou, Victor Albeck (herover), Carl Holst-Knudsen, Bartholin og Wilhelm Meyer har alle lagt navn til en vej i eller nær ved Universitetsparken, men hvem var disse herrer? For at besvare dette spørgsmål, som ofte dukker op, behøver vi ikke at overanstrenge os, når der allerede foreligger en ganske underholdende redegørelse anno 2011. Vi bemærker, at der ingen kvinder er med.


NFU PLUS

  • Allerede torsdag den 2. januar 2017 præsenterede AU Universitetshistorie som Throwback Thursday (TBT) på Facebook det motiv, som også udgør Månedens billede i indeværende måned. (NB. Månedens billede-udgaven er dog forsynet med erindrings-lydfil i modsætning til TBT-udgaven) - se TBT fra 4. februar 2017 >
  • På Valentinsdag den 14. februar efterspurgte sociale medier-redaktionen et relevant billede, og resultatet kan ses her >
  • I anledning af den 100-årige jazzviolinist Svend Asmussens død præsenterede AU Universitetshistorie torsdag den 16. februar 2017 som Throwback Thursday (TBT) på Facebook et billede af Svend Asmussen sammen med instrumentkollegaen Stuff Smith fra en koncert i Stakladen midt i 1960'erne - se TBT fra 16. februar >
  • I forlængelse af omtale andetsteds på denne side af påbegyndelsen af det universitetshistoriske arbejde i 1987 kunne det evt. være af interesse at læse, hvad universitetshistorikeren udtalte for fem år siden om dette arbejde - læs interview fra 2012 >

Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2017 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk