Aarhus Universitets segl

Hvem er denne herre? (3)

I 2006 opkastede vi første gang spørgsmålet om den portrætteredes identitet. Det skete via Aaarhus Universitets daværende universitetsavis CAMPUS, og i sommer i år beskæftigede vi os igen med emnet, nemlig i juni- og juli-nummeret af nærværende månedsbrev.

Senest drøftede vi på baggrund af læserhenvendelser, om den portrætterede kunne være professor, dr.jur. Max Sørensen.

Det nye er, at vi i en helt anden sammenhæng og ved et rent tilfælde for ganske nylig er snublet over nogle måske for sagens opklaring afgørende oplysninger i Dansk Biografisk Leksikons artikel om professor, dr.phil. Jens Holt, der i 1938 blev ansat som docent i sprogvidenskab ved Aarhus Universitet.

I Dansk Biografisk Leksikon anføres som regel, om der findes afbildninger af de biograferede og i givet fald af hvilken art. I biografien over Jens Holt står der: "Mal. af Gustav Bochmann". Nu er der vist ingen dansk portrætmaler, der hedder "Gustav Bochmann", men derimod er der én, der hedder "Gustav Bachmann", så der er helt sikkert bare tale om en slåfejl.

For det fremgår nemlig andetstseds i Holt-biografien, at Jens Holts hustru, som han giftede sig med i 1935, var datter af maleren Gustav Bachmann!

Så hvis portrættet er af Jens Holt, er det udført af hans svigerfar. Vi har hidtil fortolket maleriets signatur som "SB", men ved nærmere eftersyn må vi sige, at der ikke er noget i vejen for at opfatte den som "GB".

Hvis vi forudsætter, at den portrætterede er Jens Holt, kan der meget vel have været tale om, at man i familien ville fejre udnævnelsen til docent i sammenlignende sprogvidenskab ved Aarhus Universitet med et portræt.

Vi har desværre endnu ikke kunnet opdrive noget helt skarpt foto af Jens Holt, men hans hageparti - med antydning af et 'hul' - svarer vist meget godt til det malede portræt.

To værker af Gustav Bachmann var med på Kunstnerforeningen 18. Novembers udstilling i november 1939, men mens de fleste af de udstillede værker var til salg, var dette ikke tilfældet med Bachmanns - og det ene af de to såkaldte portræt-studier tilhørte endda docent Jens Holt - så måske er det 'vores' portræt, der var udstillet?