Aarhus Universitets segl

August 2018

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (157)

Månedens billede: Situationen kort før universitetets start i 1928

Når det allerede var gået hen og blevet den 20. august 1928, og lærerkræfterne endnu ikke var blevet ansat, må Victor Albeck have haft is i maven, da han på Nationaltidendes spørgsmål om, hvornår universitetsvirksomheden kunne komme i gang, turde svare, at det ville ske den 1. september. Dette kom da heller ikke helt til at holde stik, men næsten, for Universitetsundervisningen i Jylland blev indviet 11. september 1928, og da var 64 studenter indskrevet.

AU runder 90 i 2018: Nu foreligger video nr. 4 i jubilæumsserien

Aarhus Universitet runder 90 til september. Indtil da vil der blive produceret en række videoer, hver centreret om en enkelt person og med udgangspunkt i et ditto årti. Det er indtil videre fortrinsvis AU Universitetshistorie, der har leveret idéer og materiale til serien, der produceres af forskellige. Nummer 4 - om Grethe Hjort, der blev ansat som docent og siden professor i 1950'erne, og som kaldte sig Greta Hort internationalt - er produceret af AU's SoMe-redaktion.

90 år siden udstedelsen af kongelig anordning om filosofikum

På trods af et betænkningsflertals anbefaling mente regeringen ikke at have råd til at oprette et universitet i Jylland. Professor Erik Arup (KU) fik da den idé, at dr.phil Kort K. Kortsen i Reykjavik måske kunne hentes ned og ansættes som professor i filosofi mhp. at opnå eksamensret i "filosofikum", hvorved man reelt ville få en universitetsbegyndelse i Aarhus. Regering og KU overtaltes, og 8. august udstedtes den kgl. anordning, hvorpå oprettelsen af UiJ/AU byggede.


75 år siden tyskerne tog professorer som gidsler og lukkede AU

Fire professorer ved Aarhus Universitet blev interneret, da tyskerne for 75 år siden erklærede Danmark i undtagelsestilstand, og samtidig blev universitetet lukket. I første omgang blev de fire anbragt på fjerde sal i Langelandsgades kaserne, og senere blev de flyttet til Sømandshjemmet på Havnegade. Billedet herover er taget i forbindelse med, at gidslerne blev luftet på en tur til havnen - naturligvis under bevogtning.

Nyerhvervelse: Apparater overdraget af Antikmuseet

Et antal fremvisningsapparater af forskellige typer fra forskning og undervisning, som man ikke længere kan gøre brug af i Antikmuseet og på faget Klassisk Arkæologi, idet de for længst er blevet afløst af en opdateret teknologi, er blevet overdraget til de universitetshistoriske samlinger, idet de i fremtiden vil kunne medvirke til at dokumentere sider af forlængst henrundne årtiers universitetsliv i Aarhus.

AU runder 90 i 2018: Nu foreligger video nr. 5 i jubilæumsserien

Aarhus Universitet runder 90 til september. Indtil da vil der blive produceret en række videoer, hver centreret om en enkelt person og med udgangspunkt i et ditto årti. Det er indtil videre fortrinsvis AU Universitetshistorie, der har leveret idéer og materiale til serien, der produceres af forskellige. Nummer 5 - om tronfølgeren, prinsesse Margrethes studier ved AU - er produceret af videoenheden i Events og Kommunikationsstøtte.


NFU PLUS

I Nyt fra Universitetshistorien nr. 152 omtalte vi et internationalt studie-og interviewbesøg, som nu har resulteret i en fremstilling, der ikke er helt fri for misforståelser.

Således tillægges Aarhus Studenter Jazz i fremstillingen en lidt for betydelig rolle ifm. denne organisations involvering i koncertvirksomhed omkring 1970 - ikke mindst, hvad angår de helt store rocknavne i Vejlby-Risskov Hallen.

Udgangspunktet i sin tid var, at de store koncertbureauer bookede de optrædende og efterfølgende spurgte, om Aarhus Studenter Jazz kunne påtage sig at stå for selve arrangementet. Så det er ikke helt korrekt, når det i fremstillingen hedder, at Aarhus Studenter Jazz skaffede f.eks. The Rolling Stones til Aarhus i september 1970.

 


Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2018 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk