Aarhus Universitets segl

Medicinernes sjofle huskeregler

Den, der skriver disse linjer, faldt for nylig ved et tilfælde over den tale, som den dengang nyslåede cand.med. Nina Bjerre Andersen havde holdt på kandidaternes vegne til den lægevidenskabelige kandidateksamen på Aarhus Universitet i januar 2016.

I talens muntre tilbageblik til studiets begyndelse hedder det blandt andet:"Vi vidste ikke, at det krævede sjofle huskeregler at lære bækkenets arterieforsyning". 

Noget i den retning havde vi hørt før, nemlig i speciallæge, dr.med., fhv. direktør Ib H.P.  Andersens erindringsbog Et liv i forskning om forebyggelse (2014), hvor der i beskrivelsen af studieforholdene på det lægevidenskabelige studiums 1. del fra 1954 til 1957 også omtales en sjofel huskeregel.

Se uddraget af Ib H.P. Andersens erindringer i spalten til højre på siden.

På den baggrund henvendte vi os til Nina Bjerre Andersen med henblik på at høre nærmere om nogle af de huskeregler, som hun selv har kendt og stadig husker, for muligvis var der her en mulighed for at øge 'samlingen' af sjofle huskeregler.

Og det var der. "Det drejer sig tit om at skulle remse en række strukturer op, gerne i rækkefølge efter deres anatomiske placering" fortæller Nina Bjerre Andersen og fortsætter: "Ofte er huskereglen for den uindviede en del mere forståelig end det, man skal huske."

Her er de huskeregler af nævnte type, som Nina Bjerre Andersen stadig husker:

1.

Rækkefølgen og navnene på håndrodsknoglerne: ”Skaldede Ludere Trækker På Halmtorvet Cirka Tretten Tredive”. (de otte håndrodsknogler nævnt i rækkefølge i urets retning: os Scaphoideum, os Lunatum, os Triquetrum, os Pisiforme, os Hamatum, os Capitatum, os Trapezoideum, os Trapezium)

2.

Rækkefølgen af strukturer, der forlader bækkenet via foramen infrapiriforme (en åbning udgjort af knoglestrukturer), nævnt lateralt fra (dvs. fra yderst og ind mod midten): ”Iskold Clitoris Gør Glans Penis Panisk” (n. Ischiadicus, n. Cutaneus femoris posterior, n. Gluteus inferior, a. Glutea inferior, a. Pudenda interna, n. Pudendus)

3.

Rækkefølgen af de tolv hjernenerver findes i flere udgaver: ”Olfert og Ole Trænger Til At Få Vasket Gonaderne Ved Annas Hjælp”, eller "Oh Oh Oh To Touch And Feel Virgin Girls' Vagina And Hymen” (n. Olfactorius, n. Opticus, n.Oculomotorius, n.Trochlearis, n.Trigeminus, n.Abducens, n.Facialis, n.Vestibulocochlearis, n.Glossopharyngeus, n.Vagus, n.Accessorius, n.Hypoglossus)

 

Nina Bjerre Andersen fortæller, at huskereglerne er meddelt af underviserne, og tilføjer, at der altså også findes et utal af usjofle huskeregler.

Herunder uddrag af speciallæge, dr.med., fhv. direktør Ib H.P. Andersens erindringer, der er at finde i bogen, hvis omslag ses herover:

"Professoren i Biokemi hed Fritz Schønheyder. [...] Han havde selv skrevet den udmærkede lærebog, og han kunne den næsten udenad ord for ord. Han var pertentlig og detailorienteret og var derfor frygtet som eksaminator. Af den grund var det et fag, hvor studenterne udviklede mange huskeregler. En af disse var særlig god og let at huske, men den var ret så uartig. Det var navnene på de ti essentielle aminosyrer, dvs de aminosyrer som er absolut nødvendige for kroppens normale funktion. De skal derfor tilføres med kosten. Aminosyrerne hedder i alfabetisk rækkefølge: Arginin, fenylalanin, histidin, isoleucin, leucin, lysin, methionin, treonin, tryptofan og valin. Huskereglen var: ”Hist midt i løbet tre arge, valne penis lystigt dryppe”. Jeg brugte selv huskereglen ved eksamen med godt resultat." (s. 49-50)

I et første udkast til bogen var huskereglen kun nævnt - for "den var så uartig, at kun læger og lægestuderende kan tåle at høre den", som der stod - men efter at den, der skriver disse linjer, havde haft manuskriptet til gennemsyn og bedt forfatteren genoverveje udeladelsen, kom huskereglens ordlyd med.

Det er dog ikke altid, at huskereglerne er til nogen hjælp, for - som Ib H.P. Andersen skriver om eksamen i foråret 1957 i anatomi:

"Mit eksamensspørgsmål var mavevæggens muskler, og jeg kunne redegøre for alt, undtagen hvor mavevæggens mange muskler hæfter på de enkelte ribben. Jeg havde lavet en huskeregel, men ved eksamensbordet havde jeg glemt huskereglen."