Aarhus Universitets segl

Marts 2018

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (152)

Månedens billede: Der brygges kaffe i kollegiets køkken i 30'erne

Dette udklip stammer fra sidste halvdel af 1930'erne. Herren til venstre er stud.mag. Erik Dreyer-Jørgensen, der var blandt de allerførste, som kom til at bo i studenterkollegierne i Universitetsparken. Her flyttede han ind i efteråret 1935. Slips, vest og jakke var normalen, når man færdedes ude, men under den private kaffebrygning i kollegiekøkkenet har herrerne åbenbart ment at kunne afføre sig deres jakker.

Internationalt interviewbesøg mhp. studenterhusets historie

Repræsentanter for online-magasinet Jutland Station - der skrives og redigeres af internationale studenter på Erasmus Mundus-uddannelsen 'Joint Master's Degree in  Journalism, Media and Globalization' - aflagde interview- og studiebesøg med henblik på at skrive en artikel om Studenternes Hus gennem tiderne. Gæsterne var redaktørerne María José Villanueva fra Mexico (tv.) og Laura Galante fra Italien.

En hidtil uomtalt genstand i den universitetshistoriske samling

Af og til kommer nyerhvervede effekter i første omgang ikke længere end til reolen i universitetshistorikerens kontor. Dette gælder eksempelvis for et prægestempel, der frem til 1994  blev anvendt i studieadministrationen i forbindelse med anerkendte kvote 2-ansøgninger om optagelse på universitetet. Stemplet, der desværre er ukomplet, blev overdraget af daværende studiechef Eva Teilmann (1947-2012) i 2010.


Studiebesøg mhp. Medicinerhusets tilblivelse

Stud.med. Niels Dam-Hansen aflagde studiebesøg den 17. februar 2018 med henblik på at få opklaret tidspunktet m.v. for en større begivenhed i de medicinske studenterorganisationers historie, nemlig Medicinerhusets åbning, som viste sig at have fundet sted for 40 år siden. Ved besøget studeredes bl.a. materiale i Palle Juul-Jensens arkiv (referater af fakultetsmøder, udklipssamling etc.) og medicinerbladet Acuta samt universitetsavisen Information og Debat.

Vi samler naturligvis også på medicinernes sjofle huskeregler!

Den, der skriver disse linjer, faldt for nylig ved et rent tilfælde i Acuta nr. 1201 over den tale, som den nyslåede cand.med. Nina Bjerre Andersen (herover) havde holdt på kandidaternes vegne til den lægevidenskabelige kandidateksamen på Aarhus Universitet i januar 2016. I talens muntre tilbageblik til studiets begyndelse hedder det blandt andet:"Vi vidste ikke, at det krævede sjofle huskeregler at lære bækkenets arterieforsyning".

Velkomst til nye AU-medarbejdere for 40 år siden

For 40 år siden - i marts 1978 - lod man et 19-siders hæfte trykke, som rektor og universitetsdirektør i forordet kaldte en "lille håndbog". Formålet med publikationen var at byde velkommen til nye medarbejdere og at guide dem i forhold til, hvordan universitetet var opbygget foruden at meddele en række praktiske oplysninger vedr. arbejdsforhold med videre. Det var, mens man endnu sagde "De" til voksne, man ikke havde et nært forhold til.


NFU PLUS

TBT'er i forgangne måned

  • Den 8. februar 2018 præsenterede AU Universitetshistorie som Throwback Thursday (TBT) på Facebook et foto af de første studerende på Marselisborg Studentergaard i efteråret 1928 - se TBT fra 8. februar 2018 >
  • Den 22. februar 2018 præsenterede AU Universitetshistorie som Throwback Thursday (TBT) på Facebook et foto af medicinstuderende ved medico-kemiske øvelser omkring 1938 - se TBT fra 22. februar 2018 >

Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2018 >   

Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk