Aarhus Universitets segl

Første bestyrelse i kølvandet på 2003-universitetsloven

Den første bestyrelse i kølvandet på universitetsloven af 2003 nedsattes i november 2003 og trådte til 1. februar 2004 og erstattede på dette tidspunkt konsistorium.

Der var i alt 11 medlemmer, hvoraf 6 var udpeget uden for universitetet, 2 var valgt af og blandt det videnskabelige personale, 2 var valgt af og blandt de studerende og 1 valgt af og blandt det teknisk-administrative personale.

Medlemmer af den første bestyrelse efter universitetsloven af 2003 var Jens Bigum, tidligere direktør i Arla Foods amba (formand); Sys Rovsing Koch, advokat i Bech-Bruun Dragsted (stedfortræder); Jens Ulrik Andersen, professor, Institut for Fysik og Astronomi; Dina Bloch, stud.scient.pol.; Jørgen Grønnegård Christensen, professor, Institut for Statskundskab; Kirsten Jakobsen, afdelingsleder, Juridisk Institut; Annette Kruhøffer, konsulent; Kasper Grotle Rasmussen, stud.mag.; Johannes Riis, litterær direktør, Gyldendal; Arne Josefsen Rolighed, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse; Arild Underdal, rektor, Universitetet i Oslo.