Aarhus Universitets segl

November 2018

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (160)

Månedens billede: Her boede en medicinstuderende i 1950'erne

Som følge af, at vi gennem en årrække har prioriteret indsamling af materiale fra parkkollegierne ved Aarhus Universitet, har vi måske også gjort mere ud af at vise billeder fra kollegielivet i Universitetsparken siden oprettelsen af det føste kollegium i 1935 end at vise billeder fra privat lejede værelser ude i byen. Det var jo trods alt de færreste studenter, der opnåede at komme til at bo på kollegierne. Vi har som Månedens billede valgt et foto fra et privat lejet værelse beboet af en mandlig stud.med. i årene 1954-1957.

Oversigt vedr. universitetshistoriske AU90-videoer

Der er indløbet efterlysninger af en samlet oversigt med links vedrørende rækken af universitetshistoriske videoer, der i løbet af 2018 er blevet produceret i anledning af Aarhus Universitets 90-års jubilæum. En sådan oversigt findes faktisk:

Nyerhvervelse: Scanninger fra kemikeren Arne Bergs fotoalbum

Den mangeårige lektor i kemi ved Aarhus Universitet mag.scient. Arne Berg afgik ved døden som 97-årig i 2012. Nu har vi modtaget scanninger af foreløbig i alt ca. 55 fotografier fra Arne Bergs fotoalbum. Billedet herover viser det første aarhusianske medicinerhold med børn og partnere, tre måneder før holdet som det første i januar 1955 kunne aflægge fuld lægevidenskabelig eksamen i Aarhus. Tidligere havde de lægestuderende skullet tage deres afsluttende eksaminer ved Københavns Universitet.


For 15 år siden nedsattes første AU-bestyrelse efter 2003-loven

Af universitetsloven af 2003 fulgte, at en bestyrelse skulle være øverste myndighed for universitetet og varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution samt fastlægge retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Hertil kom godkendelse efter indstilling fra rektor af universitetets budget og udarbejdelse af universitetets vedtægt samt ansættelse af rektor og - efter indstilling fra rektor - ansættelse af universitetets øvrige øverste ledelse. Af tekniske årsager kan herover kun vises en del af billedet (og dermed af bestyrelsen).

Studiebesøg mhp. tiltrædelsesforelæsning

Professor, dr.phil. Ning de Coninck-Smith har endnu en gang aflagt en række besøg, denne gang med henblik på studier i den ældre korrespondance om oprettelse og udvikling af Aarhus Universitet - og her ikke mindst brevene, der blev udvekslet mellem overlæge, dr.med. Victor Albeck og professor, dr.med. Knud Faber. Studiebesøgene har ikke mindst haft baggrund i ønsket om at videreudvikle det 'greb', som Ning de Coninck-Smith vil præsentere i sin tiltrædelsesforelæsning 23. november: "Universitetshistorien nyfortolket: mennesker, møder og universitet 1910-1960".

Nu fem år siden AU's 'hellige' træ, studenterlinden, blev fældet

I efteråret 2013 modtog Aarhus Universitet meddelelsen om, at studenterlinden, der var blev plantet i Marselisborg Studentergaards have på universitetets åbningsdag 11. september 1928, og som gennem de efterfølgende årtier havde været noget nær AU's hellige træ og i hvert fald vartegn for Marselisborg Studentergaard, var syg og ikke stod til at redde, og at det var nødvendigt at fælde den. Fældningen fandt sted 13. november 2013 og blev foreviget såvel på foto som video af AU Universitetshistorie. Såvel en klods som en skive af træet er bevaret i den universitetshistoriske samling sammen med den mindeplade, som linden blev hædret med i 1983 (foto som pdf).


NFU PLUS


Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2018 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk