Aarhus Universitets segl

Februar 2019

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (163)

Månedens billede: 100 år siden første dr.med. fra AU blev født

Den 2. februar 2019 er det 100 år siden, at den første dr.med. fra Aarhus Universitet blev født. Det drejer sig om Villy Posborg Petersen, som forsvarede sin doktordisputats den 17. april 1952. Vi har i anledning af 100-års dagen valgt et foto, der stammer fra den nævnte begivenhed. I 1964 stod Posborg Petersen som teoretikeren bag de første nyretransplantationer i Danmark.

Overlæge Victor Albecks breve til professor Knud Faber

Siden professor Gustav Albeck i 1994 donerede faderens, dvs. 'unversitetsgrundlæggeren' Victor Albecks privatarkiv til den universitetshistoriske samling, har vi været i besiddelse af Knud Fabers breve til Victor Albeck. For nylig er også Albecks breve til Faber blevet tilgængelige ifm. vort daglige arbejde, idet digitale kopier er erhvervet fra Det Kongelige Bibliotek, København.

Specialestuderende fra Panthéon-Sorbonne, Paris, på studiebesøg

Dorian Bianco, arkitekturhistoriestuderende ved Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, Paris, aflagde studiebesøg over en række dage i midten af januar 2019 med henblik på felt- og arkivstudier ifm. sin specialeopgave, der har tre af Universitetsparkens senere, større bygninger som hovedemne, nemlig Steno Museet, Søauditorierne og Skou-Bygningen.


Nyerhvervelse: Bestyrelsesreferater fra Datalogi

Herover ses to af i alt 60 arkivæsker, som Institut for Datalogi ultimo 2018 har overdraget til den universitetshistoriske samling. Arkivet går tilbage til 1971/1972 og 30-35 år frem og indeholder ikke mindst materiale vedr. møder i henholdsvis afdelingsbestyrelse samt (senere) institutbestyrelse. Også korrespondance indgår i arkivet foruden bl.a. materiale vedr. udvekslingsstuderende.

Video om Victor Albeck i anledning af hans 150-års dag

I anledning af 150-året for universitetsforkæmper og universitetsbestyrelsesformand Victor Albecks fødsel har vi produceret en portrætvideo om ham. Victor Albecks rolle i oprettelsen af Aarhus Universitet kan ikke overvurderes, og han er da også ofte - uagtet at der i sin tid var tale om et tæt samarbejde mellem rigtig mange mennesker og institutioner - blevet kaldt Aarhus Universitets fader.

Hebraisk skrivemaskine fra omkring 1940

Blandt nyerhvervede effekter kan fremhæves en ældre skrivemaskine med hebraisk tastatur. Sidste bruger af den var lektor, ph.d. Else Kragelund Holt, der også har stået for overdragelsen til den universitetshistoriske samling. Det har ikke kunnet afgøres præcist, hvor gammel skrivemaskinen er, men det er absolut sandsynligt, at den er blevet anskaffet ifm. Harald Ingholts kortvarige ansættelse ved Aarhus Universitet 1939-1941.


NFU PLUS


Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2019 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk