Aarhus Universitets segl

Erindringer fra 20 år med International Spouses Group/University International Club

Gitte Haahr-Andersen var den første til at italesætte de udenlandske ansattes og deres ledsageres behov i forbindelse med ansættelse ved Aarhus Universitet og trivsel i det danske samfund.

Målgruppen for det, der gennem en årrække kaldtes ”International Spouses Group”, var oprindelig ledsagere til udenlandske medarbejdere, men hurtigt blev målgruppen udvidet til også at omfatte singler, par og familier.

I klubben dyrkes – i modsætning til, hvad udenforstående måske kunne tro - ikke kun hyggesamvær. Der lægges nemlig til stadighed stor vægt på afholdelse af seminarer, kulturmøder og arrangementer i øvrigt rundt om i byen, så reelt er der i høj grad tale om personalepleje.

Emner kunne her være f.eks. at forstå sin lønseddel, arbejdskulturen på Aarhus Universitet, skattesystemet eller det politiske system etc.

I dag – hvor navnet er ændret til ”University International Club” - ses dette også tydeligt i Aarhus Universitets intensiverede indsats for de internationale, ikke bare på arbejdspladsen, men også hvad angår fritiden.

Forhistorien bag klubben er den, at Gitte Haahr-Andersen i 1998 henvendte sig til en anden dansk ”spouse” ved Aarhus Universitet, Marianne Landrock, med idéen om en klub for udenlandske medarbejdere og deres ledsagere – en idé, som de sammen gik videre med.

Behovet for en sådan ramme om samvær og aktiviteter for de internationale var evident, og idéen blev da også mødt med velvilje hos den daværende rektor, Henning Lehmann, der lod universitetet støtte aktiviteterne økonomisk.

Efter et par år måtte Marianne Landrock følge sin mand til England, hvor de fortsat bor, så frem til sommeren 2018 har Gitte Haahr-Andersen på den baggrund selv stået i spidsen for aktiviteterne, som ud over ugentlige møder i dagtimerne har omfattet tilbud om månedlige aftenarrangementer, spisesamvær på restaurant, PlayGroup for forældre med små børn, individuel sprogtræning og udsendelse af ugentligt newsletter.

I anledning af, at Gitte Haahr-Andersen i år har overdraget ledelsen af projektet til sin efterfølger, har hun den 20. november 2018 givet erindringsinterview om de 20 år med den internationale klub ved Aarhus Universitet.