Aarhus Universitets segl

Det universitetshistoriske stemmearkiv

Om stemmearkivet og dets indhold

I Universitetshistorisk Udvalgs/AU Universitetshistories stemmearkiv, der primært har haft form af en samling af lydbånd, som dog snart alle er blevet underkastet en digitaliseringsproces, indgår erindringsinterviews med de på listen anførte personer foruden forskellige andre lydoptagelser.

Efter hvert informantnavn er på listen angivet interviewerens initialer. SEM er cand.mag. Svend Erik Mathiassen, hvis interviewvirksomhed fandt sted 1987/1988, mens PL er cand.mag. Palle Lykke, som har været ansvarlig for interview-projektet siden 1992. I 2006 optrådte også udvalgsvolontør, stud.mag. Anne Sofie Vemmelund (ASV) som interviewer, og i 2009 stud.mag. Kristian Holmelund Jakobsen (KHJ). Stud.mag. Niels Dyrholm (ND) kom i 2012 til som interviewer vedr. især Studenterfrontens historie.

Interviewenes varighed er meget vekslende, fra under 15 minutter og op til ca. 14 timer, og det samme gælder deres karakter: Fra redegørelser for afgrænsede universitetshistoriske sagsforhold til hele "livsportrætter". Det er kun de færreste interviews, der bliver udskrevet - det sker i dag kun, når ekstraordinære forhold gør sig gældende - hvorimod alle interviewene med tiden vil foreligge i digitaliseret udgave. Markeringen * på listen betyder, at der foreligger afskrift af lydoptagelse, mens markeringen  +** betyder, at dele af interviewet er offentliggjort i redigeret (skriftlig) udgave.

Det er altid op til den enkelte informant at afgøre, om et erindringsinterview skal klausuleres samt at fastlægge den eventuelle klausulerings udstrækning i tid. Indtil videre har et overvejende flertal af informanter ikke fundet klausulering nødvendig, mens et mindretal har ønsket en sådan gældende, typisk i 10 eller 25 år - enten for hele det pågældende interview eller blot for dele heraf.

 • Interviewsamlingen indeholder endvidere 7 kassettebånd, hvorpå findes interviews optaget af et par historiestuderende i 1989 forud for en institut-jubilæumsudstilling om "Kvinder på Historie". De interviewede er - iflg. oplysninger på kassetterne - følgende: Ellen Pedersen - studerende i 40'erne; Anne Riising - studerende i 40'erne; Karen Andersen - studerende i 40'erne; Birgit Bjerre Jensen, f. Busch - studerende i 50'erne; Birte Balleby - studerende i 60'erne; Helga Wilson - studerende i 60'erne; Tove Elklit - studerende i 60'erne; Hanne Rimmen Nielsen - studerende i 70'erne; Lisbeth Vedel-Smith - studerende i 70'erne.
 • I samlingen befinder sig tillige bånd med optagelser, der stammer fra tiden før Universitetshistorisk Udvalgs oprettelse. Disse indeholder følgende: "Langvad 1" + "Langvad II": Der er tale om bånd, hvor afdelingsleder Tage Langvad (kemi) selv indtalte sine erindringer, men med introduktion af Niels Åge Nielsen, der tillige indskyder spørgsmål nu og da. "K. Ladefoged & H.P. Clausen" (om Sandbjergs natur og kultur), "Skautrup 82"
 • Desuden er i 1999 tilføjet kopi af forskningstekniker P. Therkelsens afskedsforelæsning 26/4 1999. Originaloptagelse hos Hanne Teglhus, Steno Museet. Meget ringe teknisk kvalitet. Overspillet 1999.
 • I 2000 har Hans Plauborg, Information & Debat, overdraget båndene med sine erindringsinterviews med Per Aagaard, L.L. Albertsen og Ole Højris (dele af sidstnævnte båndlagt). Uddrag af interviewene er bragt i nævnte publikations årsfestnummer i september 2000.
 • I 2005 har Rebecca Adler-Nissen, KU, overdraget lydbånd med interview med Erling Bjøl, bl.a. om Statskundskab i Århus (ringe teknisk kvalitet).
 • I 2005 har Birte Poulsen, SUN, overdraget 5 kassettebånd med lydoptagelser fra møde 1964 eller 1965 mellem AU og KU vedr. ny lægevidenskabelig studieordning – og senere samme år 2 spolebånd med de originale optagelser.
 • I 2006 har Henry Nielsen, Steno Instituttet, til udvalget udlånt et mængde diktafonbånd med cand.scient., ph.d. Thomas Vorup-Jensens mange timers interviewsamtaler med Jens Chr. Skou i efteråret 1998 og i januar 1999. Optagelserne er blevet digitaliseret og er indgået i Universitetshistorisk Udvalgs stemmearkiv.
 • I 2007 har Bjørn Kock Sørensen og Mikkel Balskilde Hansen overdraget lydfil indeholdende erindringsinterview med Bertel Haarder om dennes forhold i studietiden til Studenterraadet ved Aarhus Universitet.
 • I 2008 har fhv. lektor og leder af Steno Museet, Kr. P. Moesgaard, indtalt en kommentar til overdraget sangmateriale vedr. IEVH og Steno Museet - delvis klausuleret.
 • I 2008 har Hans Plauborg, Nyhedstjenesten, overdraget lydfil indeholdende erindringsinterview ultimo 2008 med Jens Chr. Skou.
 • I 2009 har Martin Raussen overdraget kassettebånd med 2001-erindringsinterview med Ib Madsen, og han har i 2015 tillige overdraget kassettebånd med 1999-erindringsinterview med Ebbe Thue Poulsen. De to matematikerinterviews blev i sin tid lavet til publikationen Matilde.
 • I 2013 har journalist Helge Hollesen, AU Kommunikation, Medier, overdraget lydfil med 2010-interview med fhv. direktør for Aarhus Universitetsforlag Tønnes Bekker-Nielsen.
 • I 2010 blev bl.a. grammofonplader med optagelser fra indvielsen af Aarhus Universitets første bygning 11. september 1933 digitaliseret med hjælp fra Statsbiblioteket - se særskilt omtale og hør uddrag.
 • I 2010 blev også optagelser med relation til Jubillefesten 1953 digitaliseret med hjælp fra Statsbiblioteket - læs mere og hør Jubille Fox - og det samme gælder en prøveoptagelse med nyanskaffet optageudstyr anno 1935 til indsamling af jyske dialekter; der er tale om en 'samtale' mellem Peter Skautrup og Ole Olesen - læs mere og hør optagelsen.
 • I 2011 har stud.oecon. Anne Brink Nandrup (ABN) overdraget lydfiler fra interviews lavet til Bladet Ø samme år
 • Journalist Helge Hollesen (HH) har bistået som interviewer ifm. et endnu igangværende fusionshistorisk projekt. HH har desuden overdraget lydfiler fra interviews foretaget på baggrund af sin journalistiske virksomhed.
 • I 2015 har stud.mag. Louise Kirk (LK) overdraget lydfil indeholdende længere erindringsinterview med Lise Bek.
 • I 2017 forestod profesor MSO Ning de Coninck-Smith et erindrimgsinterview med Jens Oddershede, SDU, vedr. sider af studenterlivet ved AU.
 • I november 2018 har den svenske boghistoriker Ragni Svensson foretaget et dobbelt erindringsinterview vedr. Århus Bogcafé med Søren K. Barsøe og Arne Hald.

 

 

 

Oversigt vedr. erindringsinterviews

 • Agersnap, Torben (1922-2013) (PL, 2000)
 • Albeck, Gustav (1906-1995) (2 interviews: SEM,* 1987 + PL, 1994)
 • Andersen, Folmer (1907-1997) (SEM, 1987)*
 • Andersen, Karen M. (1921-) (PL, 1999)
 • Bager, Niels Peter (1919-2004) (SEM, 1987)
 • Bech, Robert (1924-2008) (PL, 2004, få emner)
 • Bek, Lise (1936-) (LK, 2015)
 • Bekker-Nielsen, Tønnes (1955-) (HH, 2010, om AUF)
 • Berg, Arne (1914-2012) (PL, 1994)
 • Berthelsen, Asger (1928-2011) (PL, 2009)
 • Bidstrup. Troels (1938-) (PL, 2008, et enkelt emne)
 • Bigum, Jens (1938-) (PL, 2013, fusionshistorie)
 • Bisgård, Knud Maack (1921-2005) (PL, 1993) (Båndlagt til 2018)
 • Boisen Schmidt, J. (1925-2007) (PL, 1997)
 • Breum, Mårten (1958-) (KHJ, 2009)
 • Brix, Knud (1922-2015) (PL, 1998)
 • Carlsen, Jørn (1935-) (PL, 2001) (Om Grethe Hjort, ingen båndoptagelse, kun referat af samtale)*
 • Christensen, Ib (1930-) (SEM, 1988)
 • Christensen, Jacob (1925-2017) (SEM, 1988)
 • Dahl, Niels Uffe (1941-) (PL, 2015)
 • Dahl, Steffen (1937-2015) (PL, 2004)
 • Dalgaard, Jørgen Brems (1918-2002) (PL, 1997)
 • Doctor, Jens Aage (1931-1997) (SEM, 1988)
 • Drud, Grethe (1918-2006) (PL, 1999)
 • Dybdahl, Vagn (1922-2001) (PL, 1999)
 • Ernø-Kjølhede, Erik (PL, 2014, fusionshistorie)
 • Fich, Karen (1922-2002) (PL, 1999)
 • Fink, Troels (1912-1999) (PL, 1992)
 • Finnemann, Niels Ole (1945-) (ND, 2013)
 • Gad, Holger (1916-2003) (PL, 1993)
 • Geertsen, Ib (1919-2009) (PL, 2005, et enkelt emne)
 • Gelting, Jørgen H. (1912-1994) (PL, 1993))
 • Glasius, Anthonie (1923-2013) (PL, 2004)
 • Haahr-Andersen, Gitte (PL, 2018)
 • Hanafin, Brian D. (1921-2005) (PL, 2004)*  +**
 • Hartnack, Justus (1912-2005) (PL, 2000)
 • Henningsen, Henning (1911-2005) (PL, 1993)*
 • Hjernøe, Leif (1938-) (SEM, 1988)
 • Holm, Kjeld (1945-) (HH, 2013, fusionshistorie)
 • Holm-Nielsen, Lauritz B. (1946-) (PL, 2013, fusionshistorie)
 • Horsted, Niels (1954-) (PL, 2014, fusionshistorie)
 • Hylleberg, Jørgen (PL, 2005 og 2012)
 • Hylleberg, Svend (ABN, 2011 og HH, 2015)
 • Hylleberg, Svend (PL, 2019 - foreligger også som video)
 • Isager, P.E. (1923-) (SEM, 1987)
 • Iversen, P.K. (1914-2000) (PL, 1993, dobbeltinterview s.m. D. Keller Hansen)
 • Jakobsen, Hans Gert (1942-) (PL, 2014)
 • Jensen, Judith (PL, 2008)
 • Jeppesen, Kr. (1924-2014) (PL, 1992)
 • Johnsen, Erik (1928-2013) (SEM, 1988)
 • Jonasen, Viggo (1944-) (ND, 2012)
 • Jordal, Knud (1923-2015) (PL, 1997) (Båndlagte partier)
 • Juul-Jensen, Palle (1929-1998) (SEM, 1988)*
 • Jørgensen, Bodil - f. Rabbe - (1920-2013) (ASV, 2006)
 • Jørgensen, Carl E. (1930-) (SEM, 1988)
 • Jørgensen, E. Dreyer (1916-2011) (SEM, 1988 og PL, 2005)
 • Jørgensen, Henry (1912-2000) (PL, 1994)
 • Jørgensen, Stig (1927-2015) (SEM 1987 og PL 1997 + 1999) (1997 + 1999 er båndlagt)* +**
 • Karstoft, Chr. (1923-) (PL, 2004)
 • Keller Hansen, D. (1911-1998) (PL, 1993, dobbeltinterview s.m. P.K. Iversen)
 • Kisbye, Torben (1930-1990) (SEM, 1988)
 • Krag, Susanne Dalsgaard (ABN, 2011)
 • Larsen, Kai (1926-2012) (PL, 2006)
 • Larsen, Keld Lydum (1951-2006) (PL, 1997, båndlagte partier)
 • Larsen, Mihail (1947-) (ND, 2013)
 • Larsen, Søren (PL, 2016, dobbeltinterview s.m. Kia Throen om AU Erhvervskontakten)
 • Leimand, Chr. (1917-) (PL, 2005, et enkelt emne)
 • Lundbæk, Knud (1912-1995) (PL, 1993)
 • Lyby, Thorkild C. (1930-) (PL, 2010, båndlagt parti)
 • Løvig, Karen (1930-) (PL, 2010)
 • Malmros, Rich. (1905-2000) (PL, 1992)*
 • Marstrand, Otto (1919-2004) (PL, 1999)
 • Munk, Hanne (Ca. 1910-?) (SEM, 1987)
 • Møller, C.F. (1898-1988) (SEM, 1987)*
 • Nelson, Alvar (1919-2018) (PL, 2000, båndlagte partier)
 • Nielsen, Karl Ove (1920-1996) (PL, 1993)*
 • Noack, Bent (1915-2004) (SEM, 1987)
 • Nørby, Jens (1932-) (PL, 2007, kommentar til billedsamling, ca. 2 timer)
 • Nørgaard, Carl Aage (1924-2009) (PL, 2004)
 • Obel, Børge (1948-) (HH, 2014, fusionshistorie)
 • Odderhede, Jens (1945-) (NdCS. 2017, et enkelt emne, båndlagt i JO's levetid)
 • Outzen, Vagn (1935-) (PL, 2009)
 • Pedersen, Mogens Mau (1926-2012) (PL, 2005)
 • Pedersen, Olaf (1920-1997) (PL, 1993, enkelte partier båndlagt indtil videre)
 • Philip, Grethe (1916-2016) (PL, 2001)
 • Prenter, Regin (1907-1990) (SEM, 1987)* +**
 • Rasmussen, Erik (1917-1995) (PL, 1992)
 • Rasmussen, Gunner (1920-2007) (PL, 1999)
 • Rehben, Ernst (1914-) (PL, 2001, enkelte partier båndlagt indtil videre)
 • Reske-Nielsen, Edith (1918-) (PL, 2008, få emner - båndlagt indtil videre)
 • Richardson, Katherine (1954-) (PL, 2013, fusionshistorie)
 • Rod, Jakob (1921-2015) (PL, 1997)
 • Sandbech, Henrik (1945-) (HH, 2013, fusionshistorie)
 • Schmidt, Torben Svenné (1923-2006) (PL, 2004)
 • Siiger, Halfdan (1911-1999) (PL, 1994)
 • Skott, K.H. (1922-) (PL, 2004)
 • Skou-Hansen, Tage (1925-2015) (PL, 1999, delvis båndlagt)*
 • Sløk, Johs. (1916-2001) (SEM, 1987)
 • Staffeldt, Ingrid von (1922-2013) (ASV, 2006)
 • Stenderup, Aksel (1919-2001) (PL,  1992, dele båndlagt til 2016)*
 • Stubbe Østergaard, Niels (1928-1996) (PL, 1994)
 • Sørensen, Knud (1928-) (SEM, 1987) (Båndlagt til 2012)
 • Sørensen, Søren (1920-2001) (PL, 1992)
 • Teglborg, Per (1952-) (PL, 2004, bibliotekshistorie)
 • Thomsen, Rudi (1918-2004) (SEM, 1987)
 • Thrane, Henrik (1936-) (PL, 2009)
 • Throen, Kia (PL 2016, dobbeltinterview s.m. Søren Larsen om AU Erhvervskontakten)
 • Thyssen, Anders Pontoppidan (1921-2004) (PL, 1992)
 • Troest, Thor (1931-) (PL, 2014)
 • Voigt, Axel (1908-1997) (PL, 1992)
 • Wisti, Folmer (1908-2000) (PL, 1993)