Aarhus Universitets segl

April 2007

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (22)

April 2007: Nu "25 kapitler af Aarhus Universitets historie"

Kandidater fra Handelshøjskolen 1954 .

På baggrund af årets fusioner er der foretaget en udvidelse af den dansksprogede udgave af universitetets officielle www-fremstilling af egen historie. Overskriften er ikke længere 21 kapitler af Aarhus Universitets historie , men 25 kapitler af Aarhus Universitets historie . De fire nye kapitler - der endnu har foreløbig karakter (såvel indholdsmæssigt som hvad angår indbyrdes linkning) - handler om Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Danmarks Miljøundersøgelser, Handelshøjskolen og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Når den endelige form foreligger, vil der der blive foranstaltet en engelsksproget udgave af de nye kapitler. 

April 2007: Nyerhvervelse: Over 800 fotos fra Studenternes Hus

Koncert i Stakladen 1983.

I forbindelse med oprydning i en afdeling under universitetets centrale administration er der opdukket et antal billedsamlinger, der alle har det tilfælles, at deres motivkreds har forbindelse til Studenternes Hus og/eller til Studentersamvirket. Der er tale om fotos fra Studenterhusets fødselsdagsfester, fra Studentersamvirkets personaleudgflugter og fra receptioner mv. Se hele billedet og et par stykker mere.

April 2007: "Arbejdseksemplarer" af trykte juridiske værker

Universitetshistorisk Udvalg har fra Juridisk Bibliotek fået overdraget et antal ganske særlige eksemplarer af værker forfattet af jurister fra Aarhus Universitet. Det "ganske særlige" består deri, at der er tale om arbejdseksemplarer, hvilket her vil sige eksemplarer, som har været anvendt ved forberedelse af nye udgaver af de pågældende værker. Se fx opslag i det eksemplar af Knud Illums Dansk Tingsret , 2. udg., som blev anvendt ved udarbejdelse af værkets 3. udg.

April 2007: Månedens billede

Klik her eller på billedet og se det i stort format med kommentar mv.