Aarhus Universitets segl

25 kapitler af Aarhus Universitets historie

Indholdsfortegnelse - Forrige afsnit - Næste afsnit

 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet      (Situationen 2011 >)

 

Danmarks Jordbrugsforskning er i 2007 under navnet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet blevet en del af Aarhus Universitet. Fakultetets arbejdsområde er grundlæggende strategisk og anvendelsesorienteret eksperimentel forskning og innovation. Det nye fakultet har hovedsæde i Foulum og forskningsaktiviteter dér foruden et antal steder rundt om i landet. Foulumgård blev etableret som forsøgsstation ved Forskningscenter Foulums oprettelse i 1983 og er samlet ved køb af flere ejendomme.

Forskningscenter Foulum er den største enhed under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Det meste af forskningen inden for husdyrbrug og planter sker i Foulum. Endvidere udfører Foulum tværgående forskning inden for økologi, husdyrproduktion og husdyrvelfærd. Forskningscenter Foulum råder over et bygningsareal på omkring 100.000 kvadratmeter, og jordtilliggendet er på ca. 550 hektar. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets dekanat og administration er placeret på Foulum. Desuden har Kommunikationsenheden og IT-Funktionen hjemme på Foulum.

Ud over Foulum har fakultetet forskningsaktiviteter på centre i Bygholm, Årslev, Flakkebjerg og Sorgenfri. Hertil kommer fire forsøgsstationer.

---------------------------------------

Indholdsfortegnelse - Forrige afsnit - Næste afsnit