Aarhus Universitets segl

Maj 2007

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (23)

Maj 2007: Udvalget har fået mere overskuelig velkomstside

Efter at have fungeret i to år er udvalgets første www-velkomstside nu erstattet af en ny velkomstside, som er noget mere overskuelig - og mindre ordrig. Den tidligere velkomstside er dog ikke skrottet, men arkiveret på en sådan måde, at den stadig kan ses og anvendes.

Maj 2007: En æresdoktor anno 1955 eller 1959?

Udsnit af H.P. Hansens æresdoktorbrev.

På Herning Museum kan man se et æresdoktorbrev fra Aarhus Universitet. Det indgår i et permanent udstillingsafsnit, som omhandler museumsforstander H.P. Hansen, og det indtager såmænd hæderspladsen blandt andre æresbevisninger. Da Universitetshistorisk Udvalgs sekretær fornylig kom forbi og studerede æresdoktorbrevet, forbavsedes han over, at det på samme tid var forsynet med årstallet 1955 og H. Bachs rektorale signatur. Her var noget, der ikke stemte! For 1955 var jo året, hvor Willy Munck overtog rektoratet efter Peter Skautrup, og Heinrich Bach kom slet ikke ind i billedet som rektor før 1959. Underligt er det, men lad os ikke desto mindre benytte lejligheden til at indlemme æresdoktor H.P. Hansen i det universitetshistoriske persongalleri. Via links fra samme sted er der mulighed for at studere æresdoktorbrevet i dets helhed samt rektor Bachs promotionstale fra september 1959 - for det var i 1959!

Maj 2007: Nyerhvervelse: Scrapbog om nyretransplantationerne 1964

Fra professor, overlæge, dr.med. Villy Posborg Petersens scrapbog.

De første nyretransplantationer på dansk grund fandt sted på Århus Kommunehospital i 1964. Ansvarlig for operationerne var et firkløver bestående af lægerne Villy Posborg Petersen , Ole Fjeldborg, Steen Olsen og Flemming Kissmeyer-Nielsen. Universitetshistorisk Udvalg har netop fået overdraget Villy Posborg Petersens scrapbog , hvori man nøje kan følge transplantationsprojektets historie. Se billedet i større udgave.

Maj 2007: Nye profiler i Persongalleriet

I forbindelse med modtagelsen af Villy Posborg Petersens scrapbog er der oprettet profiler på såvel Villy Posborg Petersen (th.) som dennes forgænger som professor i intern medicin, Cai Holten.

Maj 2007: Nyerhvervelse: Professor Humlums kulturgeografiske kort

Se større udgave af kortet med kommentar.

I forbindelse med omfunktionering af Bygning 1110 til brug for Steno Instituttet har Universitetshistorisk Udvalg erhvervet visse effekter stammende tilbage fra tiden, hvor bygningen rummede Geografisk Institut (fra 1964 og frem til anden del af 1980'erne). Geologisk Institut overtog bygningen, efter at Geografi var blevet nedlagt i Århus, men det omfattende geografiske kortarkiv i bygningens kælderetage har indtil nu fået lov at stå bevaret gennem alle årene. Universitetshistorisk Udvalg har fra den geografiske kortsamling - udover et antal danske kultur- og erhvervsgeografiske kort udfærdiget af Johannes Humlum, fagets første professor ved Aarhus Universitet - overtaget et enkelt kortkabinet - ikke primært som selvstændig "museumsgenstand", men som opbevaringssted for tegninger, plakater, store fotografier, diverse repromateriale etc. Se indbyggede kortskabe i Geografisk Institut.

Maj 2007: Ny profil i persongalleriet

Johannes Humlum anno 1948.

I forbindelse med modtagelse af et udvalg af de af Johannes Humlum udfærdigede kultur- og erhvervsgeografiske kort er der i persongalleriet oprettet profil på professor Humlum

Maj 2007: Månedens billede

Se månedens billede i stort format med kommentar.