Aarhus Universitets segl

Museumsforstander H.P. Hansen (1879-1961)

Museumsforstander H.P. Hansen, Herning Museum, blev i 1959 udnævnt til æresdoktor ved Aarhus Universitet. Den 80-årige æresdoktor kunne ikke selv være til stede ved promoveringen, idet han var indlagt på Herning Sygehus. Dér blev han opsøgt af radioens "Aktuelt kvarter", og i det resulterende interview udtalte han sin kompliment til Aarhus Universitet, fordi man dér "har forståelsen af værdien af vore folkeminder i almindelig kulturhistorie og også har mod til at vise denne forståelse, hvad jeg synes man har savnet fra vort andet universitet i modsætning til andre skandinaviske universiteter" (H.P. Hansen:  Fra hyrde til æresdoktor (1959), s.161-162).