Aarhus Universitets segl

Maj 2010

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (58)

Maj 2010 (3): 60 år siden Studenternes Papirindsamling blev oprettet

Studenter indsamler papir i 1953.

Se foto i større udgave og læs interview i UNIvers nr. 6, 2010 med en, der deltog i papirindsamlingen i 1953 (s. 12),

Maj 2010 (2): Interview anno 1946 med arkitekt C.F. Møller

Universitetsarkitekten foran Hovedbygningen.

I september 1946 blev universitetsarkitekt C.F. Møller interviewet af redaktøren af Den jydske Akademiker. Interviewet har vi gravet frem på opfordring af en faghistoriograf, der ønskede at studere det i forbindelse med sin forskning, og vi benytter lejligheden til præsentere det for en bredere kreds. Læs interviewet.

Maj 2010 (1): Månedens billede

Overskrift i Nationaltidende 24.9.1950.

Månedens billede er denne gang et 60 år gammelt udklip om geografiprofessor Johannes Humlums deltagelse i 3. danske centralasiatiske ekspedition. Se hele Månedens billede.