Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

manchet

Tirsdag den 7. november kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Århus

Palle Lykke: Om Aarhus Universitets historie og det universitetshistoriske arbejde.

Under navnet "Universitetsundervisningen i Jylland" indledte det århusianske universitet i efteråret 1928 sin virksomhed. 59 år senere - i 1987 - oprettedes Universitetshistorisk Udvalg og fik som sin første opgave at forberede en beskeden markering af universitetets 60-års jubilæum det efterfølgende år. Udvalgets sekretær siden 1988, cand.mag. Palle Lykke , vil fortælle om Aarhus Universitets historie og om udvalgets arbejde med denne - herunder om opbygning af et universitetshistorisk arkiv, der omfatter kildetyper, som kan vise andre sider af universitetets historie end dem, der lader sig trække frem ved studier udelukkende i institutionens officielle arkiv. Foredraget vil redegøre for højdepunkter i universitetets historie ( med sideblik til hverdagshistorie i auditorier, kontorer og kollegier) og der vil via powerpoint blive fremvist og kommenteret materiale fra udvalgets samlinger (effekter/dokumenter/fotografier). Desuden vil der blive afspillet brudstykker af erindringsinterviews fra udvalgets stemmearkiv.


Vel mødt!


Af hensyn til tilrettelæggelse - og traktement - bedes man tilmelde sig i god tid ved at sende en email til formanden