Aarhus Universitets segl

November 2006

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (17)

November 2006: Universitetshistorisk Udvalg flytter

Fredrikshustilbygningen.

Udvalgets sekretariat flytter 13. november fra Forskerparken ind i den nye tilbygning til Fredrikshus på Fredrik Nielsens Vej. Klik på billedet og se det i stort format.

Se detaljer vedr. flyttetidspunkt, ny adresse mv.  

November 2006: Månedens billede

Se Månedens billede i stort format.

November 2006: Supplement til Peter Skautrups arkiv

Gørsemi Skautrup hos udvalget 1. november 2006.

Den 1. november 2006 aflagde Gørsemi Skautrup besøg hos udvalget og overdrog materiale efterladt af faderen, professor Peter Skautrup (1896-1982). Peter Skautrup blev ansat som docent ved universitetets start i efteråret 1928 og var dermed en af universitetets pionerer. Materialet omfatter bl.a. Peter Skautrups lommebøger fra årene 1927-1980 (der ses i den sorte kasse på billedet). Desuden omfatter donationen et antal scrapbøger, heriblandt en med anmeldelser af Skautrups fembindsværk Det danske sprogs historie, der udkom 1944-1970. Hertil kommer personlige dokumenter (eksamensbeviser, udnævnelser, hædersbevisninger etc. fra hele karrieren) samt diverse vedr. publikationer. Gørsemi Skautrup har tidligere overdraget Peter Skautrups brevarkiv 1915-1982 samt en samling af fotografisk materiale foruden den private Remington-skrivemaskine, som professor Skautrup anvendte gennem alle årene ved Aarhus Universitet.

November 2006: Universitetshistorisk foredrag aflyst

Foredraget skulle have fundet sted i Hack Kampmanns gamle Statsbiblioteksbygning, som fra 1963 har dannet ramme om Erhvervsarkivet.

Et planlagt foredrag betitlet "Om Aarhus Universitets historie og det universitetshistoriske arbejde", som udvalgets sekretær skulle have afholdt ved et møde den 7. november i Historisk Samfund for Århus Stift, blev aflyst på grund af et desværre ikke overvældende antal tilmeldinger. Se foredragsmanchet. Foredraget omfattede over 100 ledsagende PowerPoint-dias - heraf ca. 30 med lydklip fra udvalgets store interviewsamling. Se et af de pågældende dias og hør samtidig det tilknyttede lydklip ; se desuden fra samme foredrag et dias med en collage af  arkivgæster på besøg hos udvalget.

November 2006: Udvalgets sekretariat flytter fra Forskerparken  

Flyttebilen foran Pavillonbygning 2 i Forskerparken.

Mandag den 13. november flyttede Universitetshistorisk Udvalgs sekretariat ud fra Forskerparken efter lige ved 13 år på stedet. Udvalgets nye adresse er Fredrik Nielsens Vej 5 - se første punkt  på denne side. Se foto af flyttekasser foran udvalgssekretariatet umiddelbart før flytning. En af de store udfordringer for flyttefirmaet var udvalgets store brandskab, som skønnes at veje mellem en hel og halvanden ton (Klik på billedet herunder og se flere billeder fra brandskabets rejse).

November 2006: Udvalgets hovedarkiv flytter fra Forskerparken 

Arkivflytningens dag nummer to var mørk og regnfuld - foto taget lidt før klokken 8.

Onsdag den 22. november 2006 påbegyndtes nedpakningen og udflytningen af Universitetshistorisk Udvalgs hovedarkiv, som skal genopstilles i kælderlokaler i Nobelparken. Flyttefirmaet medbragte i første omgang 400 flyttekasser, men man tvivler på, at det rækker. Hertil kommer et væld af "museumsgenstande", som ikke kan nedpakkes i kasser.

November 2006: Udvalgets hovedarkiv ankommer til Nobelparken

Den sidste af tre containere med udvalgets hovedarkiv ankom til Nobelparken 29. november.

November 2006: Nyt i persongalleriet

Christa Rasmussen.  

Ny profil er oprettet: Studenterspisestueleder Christa Rasmussen  

November 2006: Grethe Drud afgået ved døden

Grethe Drud på Marselisborg Studentergaard i 1942. Klik her eller på billedet og se hele optagelsen.

Cand.mag., fhv. gymnasielektor Grethe Drud, døde 25. november 2006, 88 år gammel. Grethe Drud har i flere omgange inden for den seneste halve snes år vist stor velvilje over for Universitetshistorisk Udvalg, både når det har drejet sig om at give et erindringsinterview og om at overdrage materiale fra studietiden. Bl.a. har Grethe Drud overdraget et antal fotografier fra Marselisborg Studentergaard til udvalgets samlinger.