Aarhus Universitets segl

Oktober 2005

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (4)

Oktober 2005: Historien om en hankeløs kop

Professor Jens Holts kop

For nogen tid siden indgik en hankeløs kop i Universitetshistorisk Udvalgs genstandssamling, men uden anden kommentar, end at den måske kunne have tilhørt og været anvendt af Jens Holt (1904-1973), der var professor i lingvistik ved Aarhus Universitet fra 1938 og frem til sin død, men at dette dog ikke var hundrede procent sikkert. Men at det faktisk forholder sig sådan, er nu blevet bekræftet - oven i købet med den tilføjelse, at koppen mistede hanken, da de voldsomme rystelser fra Royal Air Force-bombardementet af Gestapos hovedkvarter i parkkollegierne 31. oktober 1944 forårsagede, at den faldt på gulvet fra en reol. Se foto af Jens Holt.

Oktober 2005: "Kælderen med universitetets hukommelse"

Universitetshistorisk Udvalgs sekretær har givet interview til Studenterrådets blad Delfinen om udvalgets virksomhed, historie, mål og midler. Interviewet/stemningsbilledet bragtes i Delfinen s oktobernummer (s. 16-17) under ovenstående overskrift, der refererer til udvalgets arkivlokale i Forskerparkens kælder.

Oktober 2005: Jubilæumsbog om et fags historie

     

En bog og dens forfatter. Sidstnævnte - cand.mag. Jens E. Degn - ses her ved overlæge, dr.med. Victor Albecks brevarkiv hos Universitetshistorisk Udvalg.

Cand.mag. Jens E. Degn (f. 1977) har - i anledning af, at faget klassisk filologi har eksisteret ved Aarhus Universitet i 75 år - affattet en grundig og detaljeret fremstilling af fagets historie. Bogens titel er CAPUT ET FONS Klassisk filologi ved Aarhus Universitet 1930-2005, og den er udgivet på Aarhus Universitetsforlag - 167 sider, 198 kr. På bogens bagside kan man læse følgende: "I 75 år har klassisk filologi været en del af Aarhus Universitet. Den 1. august 1930 blev den kun 28-årige Franz Blatt hentet hjem fra München for at blive ansat som den første docent i klassisk filologi ved det helt nye universitet i Jylland. I denne bog fortælles historien om optakten til Blatts ansættelse og om 75 års bevæget historie, der har været præget af skelsættende begivenheder som 2. Verdenskrig og studenteroprør. Samtidig har ændrede dannelsesidealer og uddannelsespolitiske forandringer gennem tiden påvirket faget og dets udfoldelsesmuligheder markant. Det er det liv og virke, der er blevet udfoldet inden for disse rammer, som bliver fortalt: det faglige virke med undervisning, forskning og formidling, og studenterlivet med ekskursioner og fodboldkampe." . I forbindelse med bogens udarbejdelse har forfatteren tilbragt adskillige dage med studier i arkivalier i Universitetshistorisk Udvalgs samlinger.