Aarhus Universitets segl

25 KAPITLER AF AARHUS UNIVERSITETS HISTORIE

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet      (Situationen 2011 >)

Under navnet Det Økonomiske og Juridiske Fakultet blev fakultetet oprettet i 1936. Lokale erhvervsfolk havde allerede før 1920 gang på gang ytret ønske om at få oprettet et "handelsfakultet" eller et "erhvervsfakultet", hvor man kunne uddanne ledere til erhvervsliv og organisationer. Blandt de lokale matadorer - der havde ydet meget betydelige summer til universitetsbyggeriet - var der ikke udelt begejstring for, at det trak ud med at få oprettet et sådant fakultet.

Men endelig i 1934 - efter at den lægevidenskabelige undervisning var kommet i gang - kunne Universitets-Samvirket nedsætte et udvalg med henblik på sagen, og efter et par års forberedelse etableredes fakultetet med det økonomiske institut midlertidigt placeret i en bygning på havnen, som Aarhus Oliefabrik havde stillet til rådighed, mens den juridiske undervisning indlogeredes i selve universitetsbygningen, hvor lægevidenskab og humaniora i forvejen befandt sig.

Efter besættelsesårene rykkede begge fagene ind i den nye hovedbygning langs Ringgaden. Mens det økonomiske studium etableredes i sin helhed med fuld eksamensret fra starten, indledtes den juridiske undervisning med ret til afholdelse af eksamen til 1. del af studiet. Efter få år blev det dog muligt at tage også den afsluttende juridiske eksamen ved fakultetet. Det økonomiske institut har siden 1940'erne leveret en skare af direktører til erhvervsliv og organisationer i Danmark og udlandet, og fakultetet som helhed har - efter tilkomsten af statskundskab i 1959 - blandt sine kandidater kunnet tælle en lang række senere ministre.

Efter at også psykologi var blevet etableret som fag under fakultetet i 1968, ændredes navnet til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Statskundskab - der var et helt nyt fag, som ikke svarede til noget, man i forvejen kendte fra Københavns Universitet - boede i de første år i en træpavillon ("Statskassen") på Lille Barnow-grunden nord for Århus Kommunehospital. Psykologi havde til huse på Psykiatrisk Hospital frem til 1971, hvor faget flyttede ind i en pavillonbygning nær Risskov. I begyndelsen af det nye årtusind flytter psykologi til Nobelparken, mens andre af de samfundsvidenskabelige fag indtager en del af randbebyggelsen i universitetsparkens nordøstre hjørne.

Når rektor indbød professorer og professorinder til aftenselskab på universitetet, måtte festtøjet frem. Optagelsen stammer fra professor dr.phil. Ad. Stender-Petersens rektorperiode 1945-1947. F.v. fru Kjeld Philip (alias Grethe Philip, første kvindelige cand.oecon. fra Aarhus Universitet, senere ministerfrue og folketingsmedlem), professor, dr.phil. Jens Holt, Stender-Petersen med rektorkæden, professor, dr.phil. Heinrich Bach, fru Inger Bach og den nyansatte professor, overlæge, dr.med. Erik Strömgren. (Fotograf ukendt. Universitetshistorisk Udvalg)