Aarhus Universitets segl

November 2005

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (5)

November 2005: Universitetshistorisk Udvalgs hjemmeside er nu officielt åbnet

Etablering af en hjemmeside for Universitetshistorisk Udvalg påbegyndtes i sommer. Ganske vist har man under visse forudsætninger kunnet se Universitetshistorisk Udvalgs hjemmeside i de forløbne måneder siden da, og hjemmesiden har også været åben for søgning på internettet. Det sidste har meget tydeligt kunnet mærkes i udvalgets sekretariat, hvortil der er strømmet mails og telefonopkald vedrørende materiale i udvalgets arkiv. Ikke mindst er det i denne sammenhæng udvalgets nu offentligt tilgængelige Årsberetninger (detaljerede), som mange forskere har ramt ind i, men der er også allerede kommet henvendelser på baggrund af hjemmesidens Nyheder. Det nye er, at hjemmesiden fra og med november - altså netop nu - er fuldt tilgængelig for offentligheden. Siden er naturligvis under stadig opbygning. Velkommen !

November 2005: Hvem er denne mand?

På opfordring fra Universitetshistorisk Udvalg har Nyhedstjenesten via sine publikationer besluttet at spørge sine læsere, om de kan hjælpe med at identificere manden på dette portræt.

Maleriet har stået i et opbevaringsrum i Nordøstre Hjørne - formentlig i årevis - men er for nylig bragt frem i dagens lys. Hvem er manden, som er portrætteret? Er der nogen, der kan hjælpe? Maleriet er signeret SB. Universitetshistorisk Udvalg har spurgt en række personer med erindring tilbage til 1930'ernes og 1940'ernes århusianske universitetsliv, men ingen har kunnet bidrage med noget afgørende. Der kan være tale om en professor, men i så fald næppe én, der har fået nekrolog i Aarhus Universitets Årsberetninger (dem har vi nemlig billeder af). Og der kan være tale om en donator, et bestyrelsesmedlem (universitetet var en selvejende institution med bestyrelse fra 1928 og frem til 1970), eller måske en københavnsk eller udenlandsk videnskabsmand - og der er mange andre muligheder. Hvem er manden? Vi vil være taknemmelige for alle bud!  Svar kan sendes her.

November 2005: En korrespondance anno 1945

Universitetshistorisk Udvalg har modtaget en faglig korrespondance anno 1945 mellem professor, dr.polit. Jørgen Pedersen (1890-1973) (AU) og professor, dr.polit. & dr.oecon. Frederik Zeuthen (1888-1958) (KU) - den tids betydeligste danske økonomer. Korrespondancen rummer en levende og detaljeret drøftelse af Jørgen Pedersens bog Pengeteori og Pengepolitik (1944). Der er tale om en gave fra Jørgen Pedersens datter, cand.oecon. Gudrun Agersnap, Kgs. Lyngby.

Udsnit af titelblad fra eksemplar af professor Jørgen Pedersens bog fra 1944 Pengeteori og Pengepolitik, som diskuteres i den nyerhvervede korrespondance mellem Jørgen Pedersen og Frederik Zeuthen. Eksemplaret, der har tilhørt forfatterens svigersøn, indgik i 2004 i Universitetshistorisk Udvalgs arkiv.

November 2005: Et arkiv suppleres

Professor, dr.jur. Stig Jørgensen (f. 1927) har som supplement til tidligere omfattende afleveringer overdraget sit arkiv frem til ca. 1957. Arkivet omfatter bl.a. eksamens- og ansættelsesbeviser samt korrespondance vedr. ansættelser, ansøgninger, seminarer, udlandsophold, hædersbevisninger mv. samt en samling af udklip (herunder større mængde vedr. disputats og diskussionerne efter disputatsforsvar) foruden studentertidsmateriale af mere privat karakter.

 

I forbindelse med overdragelsen af ovennævnte arkivalier har professor, dr.jur. Stig Jørgensen også foræret udvalget saksen, som han her viser frem i november 2005. Der er på ingen måde tale om nogen 'almindelig'  papirsaks, derimod om en videnskabelig stafet, der blev igangsat i 1919, men som nu har tilbagelagt sin sidste etape. Læs om saksens historie i interviewbogen Et galt spektakel. Professor, dr.jur. Stig Jørgensens erindringer og betragtninger efter et halvt århundrede ved Aarhus Universitet (2003), s. 196-197, hvor Stig Jørgensen fortæller om dens symbolske betydning inden for nordisk retsvidenskab op gennem det 20. århundrede.

November 2005: Hør fagenes første professorer i Auditorium C

Værsgo at træde indenfor!

November 2005: Se gamle universitetsstempler!

Der er netop i Historisk Showroom etableret en ny gruppe under Præsentationer, nemlig Stempler. Det viste er fra 1928, året hvor det århusianske universitet tog sine første spæde skridt.