Aarhus Universitets segl

Auditorium C

Her i auditoriet er der mulighed for at høre en serie af stemmer tilhørende personer, som hver især var deres respektive fags første professor. De fortæller om deres fags forhistorie, dets oprettelse, deres egen ansættelse og/eller noget helt fjerde med relation til fagets eller instituttets tidlige historie ved Aarhus Universitet.

Hvor intet andet nævnes, er der tale om uddrag fra et udvalg af de erindringsinterviews, som Universitetshistorisk Udvalgs medarbejdere har foretaget siden 1987. Se interviewfortegnelse, hvoraf også interviewerens identitet fremgår.

Dansk sprog (1928)

Professor Peter Skautrup (1896-1982) blev kort før sin død i 1982 interviewet af professor Niels Åge Nielsen (1913-1986), der i 1981 i Det lærde Selskabs regi havde taget initiativ til et projekt gående ud på at oprette et "stemmearkiv" med stemmer fra et udvalg af universitetspionerer - jf. Det lærde Selskab i Aarhus 1945-1995, s. 77. Desværre kom der ikke så forfærdelig meget ud af projektet. (Interview optaget 1982; lydklippets varighed 1:50).

-

Dogmatik (1945)

Professor, dr.theol. Regin Prenter (1907-1990) fortæller her lidt om de økonomiske og juridiske omstændigheder i forbindelse med ansættelsen som professor i teologi med dogmatik som hovedfag i 1945. Et par gange i uddraget kommer Prenter til at sige "Albeck", hvor han faktisk mener Holst-Knudsen; den seneste gang retter han det selv. Landsretssagfører Carl Holst-Knudsen blev universitetsbestyrelsens formand efter overlæge, dr.med. Victor Albecks død i 1933. Det meste af erindringsinterviewet med Regin Prenter er i øvrigt publiceret i bogen Teologi i Århus 1942-1992. Det lille portræt ovenfor er et udsnit af et større foto, hvor Prenter ses ved katederet foran lyttende stud.theol.er i auditoriet/undervisningslokalet - se hele fotografiet. Se også Prenters personlige stempel anno 1953. (Interview optaget 1987; lydklippets varighed 1:47).

-

Neurokirurgi (1952)

Professor, dr.med. Richard Malmros (1905-2000) skulle egentlig have været ansat som professor i neurokirurgi ved Aarhus Universitet allerede i 1942, året efter at han var blevet ansat som overlæge ved Neurokirurgisk Afdeling på Aarhus Kommunehospital, men af årsager, som han selv fortæller om i dette lydklip, skete det først i 1952. Richard Malmros' søn, filminstruktøren Nils Malmros, skabte i 2003 en betagende film om faderens liv og virke, herunder ikke mindst om et uløseligt professionelt dilemma. Filmens titel er At kende Sandheden. (Interview optaget 1992; lydklippets varighed 1:14).

-

Statskundskab (1959)

Professor, dr.phil. Erik Rasmussen (1917-1995) fortæller om fagets founding fathers: juristen Max Sørensen (1913-1981) og historikeren Troels Fink (1912-1999), der allerede i slutningen af 1940'erne drøftede oprettelsen af et sådant fag - sammen med sociologen Theodor Geiger (1891-1952). Dr.phil. Erik Rasmussen og dr.jur. Poul Meyer (1916-1990) blev begge ansat i 1959 som professorer i Statskundskab. I en kort overgangsperiode før fagets fulde indlemmelse i det daværende Økonomiske og Juridiske Fakultet (senere Det Samfundsvidenskabelige Fakultet) var Rasmussen ansat ved Det Humanistiske Fakultet, mens Meyer var ansat ved Det Økonomiske og Juridiske Fakultet. (Interview optaget 1992; lydklippets varighed 1:23).

-

Retsmedicin (1959)

Professor, dr.med. Jørgen Brems Dalgaard (1918-2002) fortæller om den jyske retsmedicins forhistorie frem til oprettelsen af professoratet i faget og etableringen af Institut for Retsmedicin i 1959. Kort efter Jørgen Brems Dalgaards død udkom et bind erindringer, som ikke har anden forbindelse med det universitetshistoriske interview end den emnemæssige. Bogens titel er Stadier på en retsmediciners vej. (Interview optaget 1997; lydklippets varighed 4:20).

-

Religionshistorie (1960)

Professor Halfdan Siiger (1911-1999) fortæller om baggrunden for Aarhus Universitets opslag af stillingen og om Siigers egne personlige forudsætninger for at blive ansat som professor i Religionshistorie i 1960. (Interview optaget 1994; lydklippets varighed 4:32).

-

Botanik (1963)

Kai Larsen befandt sig på en tømmerflåde på floden Kwai, da han med kuglepen skrev sin ansøgning om professoratet i botanik, som han fik og kom til at beklæde i årene 1963-1996.

-

De eksakte videnskabers historie (1965)

Professor, dr.phil. Olaf Pedersen (1920-1997) fortæller om baggrunden for udskillelsen af Afdelingen for fysikkens historie fra Det fysiske Institut i 1965 og dens samtidige omdannelse til selvstændigt institut med navnet Institut for De Eksakte Videnskabers Historie. (Interview optaget 1993; lydklippets varighed 2:32). Der er også mulighed for fra samme interview at høre et længere uddrag, hvor Pedersen i højere grad kommer ind på detaljer fra såvel instituttets forhistorie som dets oprettelse og efterfølgende virksomhed - herunder kampen mod den opfattelse, at videnskabshistorie var et "bolsjefag" for "svage hoveder". Af tekniske årsager er dette længere uddrag fordelt på del 1 og del 2 (varighed i alt 9:17 - henholdsvis 4:01 og 5:16).

 

 


Nærværende afdeling af Universitetshistorisk Udvalgs hjemmeside er opkaldt efter et ældre træskilt i udvalgets samling. Skiltet er af den klassiske type af træ, som generelt anvendtes, fra første universitetsbygning stod klar i 1933 og frem til et stykke oppe i 1970'erne.

Enkelte steder ses træskiltene i brug endnu den dag i dag. Hvor det konkrete skilt med påskriften "AUDITORIUM C" har været placeret, mens det endnu havde en praktisk funktion, er ikke til at sige med sikkerhed. Der har nemlig eksisteret mange auditorier med lige netop den betegnelse, men noget peger dog på, at det stammer fra universitetets første bygning. I hvert fald er det - efter mange års ophold i et depot i universitetets Trøjborg-kompleks - ankommet til udvalget i en kasse, hvori der især befandt sig skilte, som med sikkerhed hidrører netop derfra.

Medicinsk auditorieundervisning i begyndelsen af 1950'erne. På anden række ses som nummer to fra venstre (med hånden mod kinden) Ejvind Vad og som nummer tre og fire Lene Olsen og Inger Nørholm; næstsidst på samme række (med briller og slips) Børge Moestrup På forreste række fra venstre ses som henholdsvis nummer to, tre og fire Aage Drivsholm, Gerd Sommer og Axel Frandsen. Universitetshistorisk Udvalg har fået fotografiet overdraget af fhv. overlæge Inger Nørholm, der også har identificeret de nævnte stud.med.er, som alle er født i årene omkring

audi ' tori|um .. et , .. er (lat., af au'dire høre) høresal, forelæsningssal; forsamling der påhører forelæsning (Gyldendals Fremmedordbog).