Aarhus Universitets segl

Rektorkæden 1935

4. december 1935 forærede landsretssagfører Carl Holst-Knudsen - formand for "Universitets-Samvirket, Aarhus" og for det selvejende Aarhus Universitets bestyrelse - på egne og hustrus vegne den af parret selv bekostede splinternye rektorkæde til universitetets første rektor, professor, dr.phil. Ernst Frandsen. Dette skete på baggrund af, at Undervisningsministeriet 10. oktober samme år havde approberet " Statutter for Rektor, Lærerforsamling og Fakulteter ved Aarhus Universitet ".

 

Rektorkæden blev fremstillet af guldsmed Frantz Hingelberg, Århus, og dens højtidelige overdragelse - samt den milepæl i universitetets historie, som udgjorde baggrunden herfor - blev naturligvis omtalt i pressen, her Demokraten 5. december 1935. Kæden med medaljen, der viser universitetets segl, er af 18-karats guld og bæres af rektor, når denne repræsenterer universitetet ved højtidelige lejligheder. Se dagbladsartiklen