Aarhus Universitets segl

December 2005

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (6)

 

December 2005: Månedens billede

 

Månedens billede, der naturligvis har med jul at gøre, er nu fundet frem og kan ses her.

 

December 2005: Gamle julekort

 

I Historisk Showroom er der under Præsentationer netop oprettet et afsnit med Julekort.

 

December 2005: Den marine økologis historie

 

Lektor Jørgen Hylleberg, der kom til Zoologisk Instituts Laboratorium B, Økologi, som amanuensis i 1970 og i årene derefter var stærkt medvirkende til at etablere den marine økologi som fagområde ved Aarhus Universitet, har i oktober 2005 holdt afskedsforelæsning og har efterfølgende indledt en overdragelse til Universitetshistorisk Udvalg af materiale, der kan medvirke til at belyse fagområdets historie i stort som småt.

 

 

Lektor Jørgen Hylleberg (f. 1935) fremviser materiale i sit kontor i Afdeling for Marin Økologi, Finlandsgade 14. den 23. november 2005. Jørgen Hylleberg fortæller her kort om de ydre rammer, som var gældende for biologi i hans studietid og for fagområdet marinbiologi efter hans ansættelse ved Aarhus Universitet. (Lydklippet er et uddrag af et foreløbigt erindringsinterview v/ Universitetshistorisk Udvalg; varighed 1:41).

 

December 2005: Rektorkæden 70 år

 

4. december er det 70 år siden, at landsretssagfører Carl Holst-Knudsen - formand for "Universitets-Samvirket, Aarhus" og for det selvejende Aarhus Universitets bestyrelse - på egne og hustrus vegne overdrog den af parret selv bekostede splinternye rektorkæde til universitetets første rektor, professor, dr.phil. Ernst Frandsen. Dette skete på baggrund af, at Undervisningsministeriet 10. oktober samme år havde approberet " Statutter for Rektor, Lærerforsamling og Fakulteter ved Aarhus Universitet ".

 

   

 

Rektorkæden blev fremstillet af guldsmed Frantz Hingelberg, Århus, og dens højtidelige overdragelse - samt den milepæl i universitetets historie, som udgjorde baggrunden herfor - blev naturligvis omtalt i pressen, her Demokraten 5. december 1935. Kæden med medaljen, der viser universitetets segl, er af 18-karats guld og bæres af rektor, når denne repræsenterer universitetet ved højtidelige lejligheder. Se større gengivelser af  rektorkæden og af (hele)  dagbladsartiklen

 

December 2005: Besøg hos student anno 1935

 

Universitetshistorisk Udvalgs sekretær har aflagt besøg hos forhenværende gymnasierektor E. Dreyer Jørgensen (f. 1916), Herning, der var med på det første hold af indflyttere i det nyopførte Kollegium I i september 1935. Dreyer Jørgensen afsluttede sine studier som cand.mag. i 1943, hvor der til embedseksamen ud over hovedfag krævedes to bifag. Dreyer Jørgensen gav erindringsinterview til Universitetshistorisk Udvalg allerede i 1988, men ønsket om yderligere oplysninger vedrørende denne tidlige periodes studenterliv gjorde det hensigtsmæssigt på ny at opsøge Dreyer Jørgensen. Der er nemlig ikke mange tilbage, der - som Dreyer Jørgensen - har indledt deres studier ved Aarhus Universitet for over 70 år siden, og som på baggrund af egen erfaring kan meddele detaljer om, hvordan det var at studere i hine tider.

 

 

Cand.mag. E. Dreyer Jørgensen (f. 1916), forhenværende rektor for Herning Gymnasium, sidder i sin stue i vinteren 2005 og studerer sit speciale i tysk fra 1940. Specialets titel er "En Oversigt over Substantivernes Bøjning hos Hans Sachs og i ældre nürnbergske Kilder". Hør her Dreyer Jørgensen fortælle erindringer om sine lærere fra 1935 og frem: professorerne Peter Skautrup (dansk sprog), Ernst Frandsen (dansk litteratur), Andreas Blinkenberg (romansk) samt Christen Møller og Heinrich Bach (begge germansk). (Lydklippet stammer fra Universitetshistorisk Udvalgs erindringsinterview med Dreyer Jørgensen 1988; varighed 1:26).

 

December 2005: Biblioteksjubilæum

 

8. december er det 70 år siden, at professor Holger Pedersen, Københavns Universitet, holdt åbningstalen ved indvielsen af Kleinhans-samlingen, der netop var blevet overdraget til Det Humanistiske Fakultet ved Aarhus Universitet. Samlingen bestod af den året forinden afdøde svejtsiske lingvist Edmund Kleinhans' betydelige sprogvidenskabelige bogsamling. En mindetavle - der gennem de seneste år har flakket en del om som følge af institut- og afdelingsflytninger - blev i sin tid fremstillet og kan ses ved at klikke her. Holger Pedersens åbningstale kan læses i Acta Jutlandica VIII,3, 1936.

 

December 2005: Håndtag anno 1933

 

Som følge af ændringer af sikkerhedsmæssige årsager ved dørene i indgangspartiet i Aarhus Universitets første bygning (Bygning 1340) er fire af de karakteristiske meterlange stålhåndtag med træknop på mellemdørene blevet overflødige og er - via Betjentstuen i samme bygning - tilgået Universitetshistorisk Udvalgs samling af museale genstande.

 

 

Hvis disse håndtag kunne fortælle, hvem der havde skubbet til dem og trukket i dem gennem 77 år, ville de kunne opremse noget nær det, der svarer til navneindekset i en omfattende universitetshistorie! For slet ikke at tale om alle de studerende, der har passeret igennem indgangspartiet. Fire af håndtagene befinder sig nu i Universitetshistorisk Udvalgs samling. Foto 1933. Se nærbillede af et enkelt af håndtagene.

 

December 2005: Flytning af udvalgets fjernarkiv

 

I forbindelse med rømningen af Trøjborg-afdelingen, som Aarhus Universitet har rådet over i mere end tre årtier, flyttedes Universitetshistorisk Udvalgs fjernarkiv fra kælderen i den nævnte afdeling og til dets nye hjemsted, som er et kælderafsnit i Adorno-bygningen, Helsingforsgade 8 - en bygning, som primært anvendes til undervisning mv. for studerende ved universitetets Institut for Informations- og Medievidenskab. Udvalget har fortsat sekretariat og hovedarkiv i Forskerparken på Gustav Wieds Vej.

 

 

14. december blev Universitetshistorisk Udvalgs fjernarkiv flyttet fra Trøjborg til Helsingforsgade.