Aarhus Universitets segl

Oktober 2006

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (16)

Oktober 2006: Månedens billede

Se Månedens billede i stort format

Oktober 2006: Nyerhvervelser (1)

Se hele Oecon Vægavisen nr. 34 fra 1952

I forbindelse med årsfesten 2006 og eget 50-års-kandidatjubilæum har cand.oecon. Henrik Munck (f. 1932) overdraget materiale til Universitetshistorisk Udvalgs samling. Der er tale om to originale scrapbøger vedr. Jubillefesten 1953 (hvor Henrik Munck var pressesekretær - klik for mere om Jubillefesten ) samt fire numre af Oecon Vægavisen (alle anno 1952 og redigeret af Henrik Munck), hvortil kommer  Memorandum vedr. studenternes hus i Århus (1955, redigeret af Henrik Munck).

Oktober 2006: Nyerhvervelser (2)

Årskortportræt anno 1948 af stud.oecon. Jørgen Madsen. Se hele 1955/56-årskortet

Ligeledes i forbindelse med årsfesten 2006 og eget 50-års-kandidatjubilæum har cand.oecon. Jørgen Madsen (f. 1929) overdraget materiale fra studietiden - ikke blot sin egen, men også sin nu afdøde hustrus studietid. Månedens billede (oktober 2006) er del af denne donation, som ud over yderligere et antal fotos fra den lægevidenskabelige kandidatfest 1956 omfatter diverse dokumenter.

Oktober 2006: Forberedelse af jubilæumspublikation  

Arkivgæster studerer historisk materiale.

I 2007 kan Studenterrådet ved Aarhus Universitet fejre 75-års-jubilæum. I den anledning skal der udgives en jubilæumspublikation. Nu er de kommende forfattere af publikationen udpeget, og 24. oktober aflagde de besøg i Universitetshistorisk Udvalgs arkiv, hvor de fik forevist de dele af Studenterrådets arkiv, som udvalget har i sin varetægt, og som nu skal studeres grundigt. Klik her eller på billedet og se navne på forfatterne. Se tidligere omtale af projektet.