Aarhus Universitets segl

Disputatsprotokoller fra Humaniora og Teologi

[NB. Materialet er i 2019 leveret tilbage til giver mhp. aflevering til Rigsarkivet]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra Arts (v/ Inge Østergaard Hansen) er i forsommeren 2012 modtaget i alt tre protokoller vedr. disputatser ved henholdsvis Det Humanistiske Fakultet (2 stk) og Det Teologiske Fakultet (1 stk.).

Fra Arts (v. Annette Gregersen) er ultimo december 2015 modtaget en 3. protokol vedr. disputatser ved Det Humanistiske Fakultet (1992-2011).

I protokollerne har opponenter med flere attesteret med deres personlige underskrift, at hhv. filosofiske doktorander 1940-1992 samt teologiske ditto 1948-2010 har forsvaret deres disputatsafhandlinger på tilfredsstillende vis.

Der foreligger en forklaring på - hvad angår den filosofiske doktorgrad - hvorfor man på et tidspunkt anskaffer en ny protokol, selv om den gamle slet ikke var fyldt. Den var nemlig blevet beskadiget ved luftangrebet 31. oktober 1944. Læs mere >

S.m. protokollerne er henlagt en tryksag: Doctoral Dissertations on Religion and Theology. University Microfilms Inernational. 1978.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[NB. Materialet er i 2019 leveret tilbage til giver mhp. aflevering til Rigsarkivet]