Aarhus Universitets segl

Forholdet mellem de to protokoller vedr. den filosofiske doktorgrad

Sidste indførsel i Protokol I drejer sig om Roar Skovmands disputatsforsvar den 30. oktober 1944. Dagen efter foretog Royal Air Force sit angreb på Gestapos hovedkvarter i parkkollegierne, hvor ikke blot kollegium 4 og 5 blev udraderet, men hvor også Hovedbygningen blev ramt, og hvor disputatsauditoriet blev så alvorligt beskadiget, at kun murene stod tilbage (se foto).

Også Protokol I synes at være blevet ramt - måske af en granatsplint - og i hvert fald bærer protokollens sidst beskrevne og efterfølgende sider præg af bombardementet.

Dette tyder på, at protokollen har ligget åben - så blækket kunne tørre? - efter den foregående dags disputatsforsvar - (eller måske har man bare hastet af sted til doktormiddagen ...).

Under resten af besættelsen fandt ingen disputatsforsvar sted ved Aarhus Universitet. Den første til at forsvare en disputats efter krigen var Gustav Albeck.