Aarhus Universitets segl

Arkiver vedr. kollegier mv.

Oversigt vedr. indhold af AU Universitetshistories samling af arkivmateriale fra parkkollegierne – opgjort juni 2018

 

Oversigten er oprindelig i marts 2017 udarbejdet af cand.mag. Elena Nielsen, men suppleres herefter løbende af universitetshistorikeren. Årstalsangivelserne er kun omtrentlige.

Kollegium 1,1: 1948-1997

Kollegium 1,2: 1968-2012

Kollegium 1,3: 1969-2011

Kollegium 2,2: 1946-1972

Kollegium 2,1: 1950-1999

Kollegium 2,2: 1942-ca. 2012

Kollegium 2,3: 1946-2008

Kollegium 3,1: 1950-2008

Kollegium 3, kælder: 1973

Kollegium 3,2: 1950-2009

Kollegium 3,3: 1946-2012

Kollegium 4,1: 1949-2006

Kollegium 5, stuen: 1986-2005

Kollegium 5,1: 1947-1996

Kollegium 5,2: 1946-1955

Kollegium 5, 3: 1973-1991

Kollegium 6,1: 1957-1995

Kollegium 6,2: 1952-1999

Kollegium 6,3: 1948-1995

Kollegium 7,1: 1991-2005

Kollegium 8, stuen: 1967-2008

Kollegium 8,2: 1962-1981

Kollegium 9,1: 1949-1996

*

Hertil kommer materiale fra diverse tværgående instanser, indkøbsforening, valgmandsforsamling, diverse administration.

Ultimo 2019 er indkommet et varieret materiale af stor værdi, ikke mindst hvad den tværgående dimension angår (herunder kollegianerråd, kollegiebestyrelse og diverse vedr. Universitets-Samvirket og dets forhold til kollegierne - se oversigt vedr. det tilkomne >

Om indsamlingen

I samarbejde med Kollegianerrådet lykkedes det i 70-året (2005) for indvielsen af Kollegium 1 for daværende  Universitetshistorisk Udvalg (siden 2012 AU Universitetshistorie) at få indsamlet væsentlige mængder af materiale med hidtidigt hjemsted på de enkelte kollegiegange i kollegierne i Universitetsparken.

Baggrunden for indsamlingen af dette materiale, som ideelt set fortsat burde have haft hjemsted i kollegierne, var konstateringen af, at køkken- og gangbøger mv. simpelthen går tabt, forsvinder eller ødelægges, da ikke alle kollegianere mfl., der har haft adgang til dem gennem tiderne, har følt sig lige ansvarlige for deres fortsatte bevaring.

Da ”bøgerne” og andre dele af materialet jo indeholder de enkelte kollegieganges ”erindring” på tværs af skiftende beboere gennem årtierne og derved er af væsentlig universitetshistorisk værdi – intet mindre end en central kilde til det århusianske studenterlivs kulturhistorie - har vi anset det for vigtigt at indsamle så meget som muligt af materialet.

Mens en række kollegiegange altså som antydet ovenfor har været velvilligt indstillet i forhold til spørgsmålet om aflevering, har andre ikke ønsket at aflevere.

Det afleverede materiale kan efter aftale herom beses hos AU Universitetshistorie.

Kollegiearkiverne er anbragt i AU Universitetshistories loftsarkiv 2, bygning 1448.