Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aflevering fra Kollegiekontoret ultimo 2019

Kollegie- eller Kollegianerrådsprotokoller 1935-2003. Foto AU Universitetshistorie

Kollegieraad/Kollegianerråd/Valgmandsforsamling

 • Kollegieraads-Protokol 1935-1942 (inkl. Valgmandsref.)
 • Kollegieraads-Protokol 1948-1961
 • Kollegieanerrådsprotokoller frem til 2003
 • Godkendte fremlejer (mindre ringbind)

Gangprotokoller mv.

 • Kollegium 5, stuen - Gangprotokol 1943-1971 (anbringes under Kollegium 5)
 • Bogen Om Den medfødte Klumpfod og dens Behandling (har fungeret som 'vandrepokal' for kollegiernes keglekonger fra 1951 til foråret 1969 (man spillede kegler på Sjette Frederiks Kro, gerne i forlængelse af gangfester mv.)

Universitets-Samvirket

 • Statusbog 1921-1929 (med indlagte dokumenter)
 • "Forhandlingsprotokol for Bestyrelsen for Studenterkollegierne 1935-1943"
 • " Forhandlingsprotokol for Studenterkollegiet i Aarhus" (1943 - ca. 1950)
 • "Forhandlingsprotokol fra og med året 1934 for a) Universitets-Sam´virkets byggeudvalg vedr.studenterkollegierne 1, 2, 3, 4, 5 og 6 samt koll. 7/husholdningskoll. (+) b) Det af bestyrelsen for studenterkollegierne under 18. november 1960 nedsatte byggeudvalg vedr. kollegium 8 (NB Byggeprotokol for koll. 9 findes ikke"
 • "Kollegium 7. Forhandlingsprotokol fra januar 1955 t.o.m. marts 1965"
 • Kassebog: "Studentergaardens Administration, Professorboligernes Administration, Samvirkets Administration m.v. 1/9 1928 - 31/8 1940"
 • Kassebog med ulæselig etikette (til 1951)

Materialet fra Universitets-Samvirket er anbragt sammen med andet kollegiemateriale (loft 1448), idet der ikke er plads til det i det brandskab (kælder 1448), som huser de øvrige dele Universitets-Samvirkets arkiv.

Det på siden omtalte materiale er overdraget ultimo 2019 af Kollegiekontorets leder Anette W. Andersen.

Et af mange løst indlagte dokumenter i Universitets-Samvirkets "Statusbog" fra 1921 til 1929 er denne slagterregning fra december 1936 til husholdningen på Marselisborg Studentergaard. Den Agnete Kortsen, som har "set" opgørelsen (nederst til venstre), var gift med professor, dr.phil. Kort K. Kortsen, der var den først ansatte professor ved universitetet, og som fra 1928 endvidere havde fungeret som efor på Marselisborg Studentergaard. Agnete Kortsen var på dette tidspunkt betroet hvervet som økonoma på Studentergaarden. Blandt studenterne kaldtes hun i øvrigt "Kortinden".