Aarhus Universitets segl

Materiale fra 1,3 ("Sandkassen") indgået primo 2019

På dette tidspunkt var Sjette Frederiks Kro i Risskov et af de steder, hvor studenterne ofte havde deres gang.

Via Kollegianerrådet er primo 2019 modtaget kollegiearkivalsk materiale, som stammer fra Kollegium 1,3, dvs. Kollegium 1, tredje gang, også kaldet "Sandkassen".

Der er format over tingene, må man sige, for de første ord, man finder indført i den ældste af de bevarede protokoller, er forfattet og egenhændigt nedfældet 4. oktober 1947 af ingen ringere end den kendte spanske eksilforfatter og journalist Arturo Barea (1897-1957), der i 1947 var på foredragsturne i Danmark i anledning af, at hans erindringer netop var udkommet på dansk.

Arturo Barea skriver "En recuerdo de una mañana agradable. Arturo Barea. 4. X. 1947", hvilket ordret betyder "I erindring om en behagelig morgen" eller (i friere oversættelse): "Tak for en dejlig morgen".

Materialet omfatter:

  • Gangprotokol 1947-1977
  • Køkkenprotokol 1962-1968
  • Køkkenprotokol 1962-1974
  • Lokumsprotokol (betitlet "Viva la Fraternidad") 1970-1971
  • Sandkassens køkkenkasse (regnskabsmateriale)

Gangprotokollen indeholder blandt andet biografier over gangens beboere gennem tiderne, herunder et antal personer, som har givet universitetshistorisk erindringsinterview til Universitetshistorisk Udvalg/AU Universitetshistorie.