Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Materiale fra Kollegium 3,2 (Kollegium 3, Gang 2)

Stud.med. Stine Bakkensen Bruun kiggede lige for sidste gang i en af køkkenprotokollerne, inden hun overdrog gangarkivalierne til de universitetshistoriske samlinger. Foto AU Universitetshistorie 11. juni 2018

Kollegium 3,2 havde besluttet at skaffe sig af med det gangmateriale, som man havde samlet siden ibrugtagningen o. 1950 af den ældste af de bevarede protokoller og henvendte sig i den anledning til AU Universitetshistorie, der afhentede samlingen 11. juni 2018.

Efter at materialet var blevet hjembragt og udtaget af de to sorte plastiksække, hvori det havde befundet sig ved overdragelsen, fjernedes diverse uvedkommende materiale, herunder et større antal ugeaviser og tilbudsaviser, hvorpå materialet anbragtes i fem arkivæsker og indgik i vores samling af historisk kollegiemateriale.

Materialet omfatter omtrent perioden 1950-2009.

I dag (2018)  kalder gangen sig selv for "Lorteanden", mens det oplyses, at den tidligere - i hvert fald  som holdnavn i forbindelse med pubquizzer - har kaldt sig "Ondskabens Akse".

Materialet ompakket fra to plastiksække til fem arkivæsker
Det er ikke helt klart, om den ældste af Kollegium 3,2-samlingens protokoller er taget i brug i 1949 eller 1950
Det var tilsyneladende en nydannelse, da man på gangen i 1976 indførte en protokol til spontane ytringer
Hensigtserklæring vedr. spontanitet på første side af 'Køkken-romanen' anno 1976